Investerer i Malmö

Jernhusen investerer over 100 millioner svenske kroner i nytt logistikkbygg i tilknytning til jernbaneterminalen i Malmø.

Publisert Sist oppdatert

 

Bygget på 7500 m2 ferdigstilles oktober neste år og skal huse terminalselskapet Mertz Transport.

Kombiterminalen i Malmø binder sammen det svenske med det kontinentale jernbanenettet, samt den sørlige og vestlige stambanen i Sverige.

- Jernhusens investeringer i Malmø Kombiterminal er en viktig brikke i vårt mål om å bidra til at mer gods transporteres med tog. Mange utenlandske aktører vil skifte enhetene før de går videre i Sverige, og effektive omlastingsmuligheter i Malmö er en viktig funksjon for så vel import som eksport, sier Micael Svensson, forretningsområdesjef i Jernhusen.

Kombiterminalen håndterer i dag ca. 65.000 enheter/containere årlig.