Vil omorganisere hele jernbanesektoren

NSB mener at norsk jernbane bør deles inn to aksjeselskap.

Publisert Sist oppdatert

Det ene skal ha ansvaret for å drifte, bygge ut og utvikle infrastrukturen. Det andre skal være et kommersielt selskap som jobber med lønnsomhet og avkastning.

– Det er behov for en gjennomgang av hvordan jernbanesektoren er organisert. En ny løsning må sikre kundene et bedre tilbud i fremtiden og mer effektiv bruk av ressursene, sier konsernsjef i NSB, Geir Isaksen.

– Vi blir stadig flere mennesker og hver dag står biler støtfanger mot støtfanger i rushtiden. Veksten i befolkningen gir et økt transportbehov og vi må sørge for å skape de gode kollektive løsningene, sier Isaksen.

Målet med løsningen er å gi kundene et bedre tilbud.

Et veiskille

Isaksen mener jernbanen i Norge står foran et veiskille. Den nye regjeringen har signalisert at de ønsker konkurranse på norske skinner. Også EU-krav vil påvirke jernbanesektoren i fremtiden.

-  Vi tror det åpner muligheter for at jernbanen kan bli bedre. Vi mener det er nødvendig å gjøre større grep for å sikre at kundene får et bedre tilbud i fremtiden. Det gjøres store investeringer i sektoren. En fremtidig løsning må legge til rette for at vi får mest mulig ut av de investeringene som gjøres, sier Isaksen.

Dette er prinsippene NSB har kommet fram til:

- Investeringer i tog og infrastruktur må henge sammen.  Utbygging, drift og vedlikehold av infrastruktur må samordnes med investeringer i tog, slik at vi klarer å dekke framtidens behov.

- Vi må sikre klare ansvars- og myndighetsforhold. De ulike delene av jernbanen må stå i klare og forretningsmessige kontraktsforhold til hverandre.

- Vi må skille tydelig mellom offentlige oppgaver og konkurranseutsatt virksomhet. Og det må være en tydelig arbeidsdeling mellom eier, styre og administrasjon.

- Det må være tydelige mål og klare krav til avkastning. Jernbanevirksomhetene må struktureres som aksjeselskap og sikres langsiktig finansiering av investeringer og drift.

 

- Jernbanens utvikling må ses sammen med lokale og regionale planer for by- og stedsutvikling. Vi må ha kollektive knutepunkter som styrker samordningen mellom tog og andre kollektive løsninger.