Endrer trafikkbildet for Midt-Norge

Surnadal er i ferd med å endre trafikkbildet på sjø i Midt-Norge.

Publisert Sist oppdatert

 Nylig hadde det nye selskapet Surnadal Hamneterminal AS sitt første styremøte med pressen til stede. Initiativet regnes som en milepæl for regionen.Her ble fremtidsplanene presentert, blant annet planene for både ro/ro-rampe og nytt terminalbygg.Fem eiere står bak Surnadal Hamneterminal AS. Surnadal kommune eier 51%, og de resterende andelene eies av Allskog, Talgø Invest, Kristiansund og Nordmøre Havn og Surnadal Hamnelager.

Honstad som styreleder

Havnesjef i Kristiansund og Nordmøre Havn Arnt Helge Honstad er valgt som styreleder. Foruten de politisk oppnevnte styremedlemmene Nils Petter Tonning, Jonny Melkild og Ragnar Halle, er også Terje Talgø, konsernsjef i Talgø og Ole Hartvig Bakke, administrerende direktør i Allskog, med i styret.

Daglig leder i Surnadal Hamneterminal, Karin Halle, forteller at det nå legges til rette for nytt terminalbygg. Siden vil drift, herunder leie og/eller operativ virksomhet vurderes etter behov og i tett samarbeid og samråd med Kristiansund og Nordmøre Havn.

Halle synes det er vanskelig å anslå når terminalbygget vil stå ferdig. Det skal først avdekkes behov i regionen før planene skisseres og legges ut som offentlig anbud. Behovene er riktignok til stede blant flere av kundene, som hos Talgø og Pipelife, sier Halle.

Styrer prosjektet

Jan Olav Bjerkestrand, seniorrådgiver i Kristiansund og Nordmøre Havn, er prosjektleder for den nye ro/ro-rampen som vil bygges når kaia er ferdig reparert. Han forteller at tidspunktet for når en effektiv rampe for lasting og lossing er klar avhenger blant annet av når Sea-Cargo setter opp fast ukentlig rute.

Bjerkestrand forteller at kaien får en totallengde på 26 meter, hvor rampen går 20 meter ut som en forlengelse av kaien.

Trenger penger

- Alt av last kjøres om bord, men det vil samtidig være mulig å laste fra sideporter, sier Bjerkestrand.

I forbindelse med bygging av kai har Surnadal kommune i samarbeid med Allskog søkt om 6,2 millioner kroner i støtte fra Landbruksdirektoratet. Karin Halle sier de fikk avslag i fjor, men har troen på positivt svar i år.

Kristiansund og Nordmøre Havn, Talgø og Surnadal Hamnelager har gått inn med ca. 4 millioner kroner i selskapet.