Klar for midt-norsk kontinenttrafikk

Kar for transport av sjømat fra Midt-Norge til Europa.

Publisert Sist oppdatert

En 150-160 meter lang båt som rommer inntil 150 traller (lastbærere) for semitrailere er den idéelle båttypen. Det er nok fiskevolum til å fylle en båt i fast rute til kontinentet.

Stor på sjømattransport

Denne uken ble havneavtalen om et felles interkommunalt havneselskap i Ytre Namdal signert av ordførerne. Det nye selskapet har mål om å bli stor på transport av sjømat til kontinentet.

Kommunestyrene i Vikna, Nærøy og Leka har tidligere gitt sin tilslutning til å etablere et felles havneforetak. Avtalen innebærer at kommunene legger ned sine havneselskap fra nyttår. Samtidig samles kompetansen og verdiene i det nystiftede selskapet Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS.

Felles vekst

– Denne satsingen er viktig for å samle regionen og ha felles tanker om vekst og transportløsninger for næringslivet, sier havnefogd i Rørvik Paul Ingvar Dekkerhus til Trønder-Avisa. Han blir samtidig historiens første leder i det interkommunale havneforetaket.

Behovet for et felles havneselskap for Ytre Namdal, ble avdekket gjennom Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN) sin varestrømsanalyse i 2013. Analysen viste at den årlige varestrømmen til og fra Ytre Namdal utgjør én million tonn årlig. Sammen med nasjonale føringer pekte også denne analysen på at større havnedistrikter er formålstjenlig for å stimulere til mer godstransport på sjø, og viktig for å utvikle havnene som sentrale bindeledd i transportkjeder.

Det samlede potensialet ved å flytte transport av hvitfisk og laks fra bil til båt utgjør i dag en reduksjon på mellom 12.000 og 13.000 trailere på veinettet mellom Midt-Norge og kontinentet.

Logistikkløsninger

Første og viktigste oppgave for det nye havneselskapet blir dermed å levere infrastruktur og logistikkløsninger som muliggjør transport av oppdrettslaks og annen sjømat med skip til Europa. Sammen med Kristiansund og Nordmøre Havn inngår det nye havneselskapet i Ytre Namdal i den såkalte Kysthavnalliansen, som skal gå i dialog med befraktere og kunder.

 

Les mer om utviklingen av sjøtransporten i Midt-Norge i neste utgaver av Transport Inside og Moderne Transport.

Powered by Labrador CMS