Stor skuffelse - utsetter godsterminal

Larvik Havn fikk ikke gjennomslag i kommunestyret.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- Etter en lang kommunal og politisk prosess, samt et stort lokalt engasjement, ble Larvik Havns søknad som omhandlet bygging av ny jernbaneterminal dessverre avslått under behandlingen i kommunestyret i Larvik 21. mars, skriver havnedirektør Jan Fredrik Jonas i en melding til kunder, samarbeidspartnere og media onsdag.

Må inn i helheten

Han forklarer videre at avslaget ble begrunnet i et ønske om en grundigere planprosess. Dette for å sikre at både plassering og bruk av Larvik Havns jernbanetilknytning, så godt som mulig glir inn i den fremtidige transportløsningen for Larvik. Jernbaneterminalen vil derfor bli vurdert i neste rullering av kommunedelplanen, som etter hva Larvik kommune opplyser, vil finne sted i 2019.

Viktig for videre utvikling

- Dessverre vil ikke dette gi den planlagte fremdriften, som vi lenge har jobbet for og ønsket oss. Men vi håper at utfallet av de kommunale og politiske prosessene som nå pågår, sikrer at Larvik havn i fremtiden kan bli et enda sterkere logistikk-knutepunkt enn i dag. Vår klare oppfatning er fremdeles at et operativt jernbanespor i tilknytning til havnen, er viktig for havnens utvikling, fremholder Jonas.

Behovet er sjekket nøye

Larvik Havn har et strategisk og miljømessig ønske om å være et intermodalt logistikknutepunkt, hvor fremføring av gods på bane er et viktig element i en slik satsning. For et par år siden ble det er gjennomført en omfattende markedskartlegging. Denne avdekket en svært positiv interesse ute i markedet for transport av gods på bane til og fra Larvik havn.

Har fått midler

I januar 2017 informerte Larvik Havn KF  om at havnestyret hadde vedtatt å renovere og bygge ny jernbaneterminal i tilknytning til havnen, på arealet som lokalt omtales som SIKA-tomta. Prosjektet er budsjettert til 47,7 millioner kroner. Bane NOR har bevilget 10,1 millioner og Vestfold fylkeskommune 8,5 millioner, og de resterende midlene finansieres av havneselskapet selv.

To operatører søkte

11. april i fjor gikk fristen ut for å søke Bane NOR om kjøretider for 2018 – såkalt slots – ned til Larvik havns kommende terminal. To solide jernbaneoperatører søkte – GreenCargo og CargoNet. Larvik Havn tok dette som et tegn på at det er et stort behov for å transportere containere på jernbane fra Larviks containerterminal på Revet og til eksempelvis Alnabru.

Larvik Havn tegnet terminalen, og i august i fjor var det meningen at man skulle ta det spadetaket, som setter hele anleggsperioden i gang. Det ble en utsettelse. Og ytterligere én. Julen kom og gikk.  2017 ble historie.

Etterlengtet

Moderne Transport er kjent med at Larvik Havn hadde håpet på  en administrativ behandling av godsterminalen. Dét ble det ikke. Havna har et stort ønske om å få godsterminalen bygd og igangsatt så raskt som mulig. Politikerne har nå fått saken - og da ser man det første snev av sendrektighet. Den politiske behandlingen i kommunestyret i Larvik har nå i beste fall forskjøvet godsterminalen til arbeidet med kommunedelplanen i 2019. 

Powered by Labrador CMS