Fremtidens godstransport i Trøndelag

Skal Trøndelag samle seg om lokalisering av en eller flere godsterminaler?

Publisert Sist oppdatert

Det er et av spørsmålene på oppstartmøte for en regional arealavklaring og supplerende godstransportutredning onsdag.

Fremtiden

Trøndelags to fylkeskommuner inviterer kommuner og andre interesser for å drøfte fremtidens godstransport.

Samhandling

Å styrke samhandlingen for å få staten til å bygge terminaler og tilhørende infrastruktur, er sentrale tema. Det stilles også spørsmål om hvilke alternative beslutningsprosedyrer som egner seg.