Svakere fra Posten

Vekst i post- og logistikk, men likevel resultatnedgang for Posten Norge.

Publisert

Posten Norge fikk et resultat etter skatt i 1. halvår 2017 på 187 millioner kroner, mot 216 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultat før skatt ble 242 millioner kroner, sammenlignet med 290 millioner kroner i 1. halvår 2016.

Posten Norge kan vise til resultatfremgang i første halvår for både post- og logistikksegmentet. Justert resultat (EBITE) ble 247 mill. kroner, en forbedring på 12 prosent fra samme periode i fjor, på tross av synkende postvolum.

Færre virkedager

I andre kvartal isolert hadde konsernet en resultatnedgang, som henger sammen med færre virkedager, da påsken i 2017 var i april måned, heter det i en pressemelding fra Posten.

– Konsernet jobber målbevisst med å styrke lønnsomheten, både gjennom operasjonelle tiltak og organisatoriske justeringer. Denne våren har vi gjort viktige veivalg og etablerer en ny tjenesteorganisering som skal sikre et tydelig kundefokus. I tillegg reduserer vi kostnader både i drift og administrative funksjoner. Vi ser at tiltakene vi gjennomfører begynner å gi resultater, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.

Logistikksegmentet hadde en omsetning som var 126 mill. kroner svakere enn fjoråret, men den organiske veksten var positiv, ifølge meldingen.

I den norske logistikkvirksomheten bidro gods, hjemlevering og privat netthandel til vekst. Svak økonomisk vekst i fastlands-Norge og mindre aktivitet i oljesektoren påvirket konjunkturutsatt virksomhet negativt.

Nye sentre

Denne høsten ferdigstilles nye logistikksentre i Trondheim og Oslo.

– Vårt nye logistikknettverk vil i fremtiden bestå av 18 fellesterminaler for pakker og gods i Norge. Dette innebærer mer enn en halvering av antall terminaler sammenlignet med hva vi har hatt, og legger til rette for en betydelig effektivisering av logistikkoperasjonen. Investeringene bidrar til å styrke Posten og Brings konkurransekraft og gir kundene et enda bedre tilbud, sier Wille.

Logistikkvirksomheten i Sverige og Danmark hadde solid lønnsomhetsforbedring som følge av høy vekst i privat netthandel og økt hjemlevering, samt som følge av avvikling av ulønnsom virksomhet i Sverige.

Økningen i privat netthandel bidro til at konsernets e-handelsvolum hadde en vekst på 7 prosent.

Færre brev

I 1. halvår falt adressert brevvolum med 10,4 prosent i Norge. Kundegruppen bank og finans hadde en nedgang på 28 prosent, og det offentlige en nedgang på 29 prosent.

Se hele rapporten her