Tone Wille leder et konsern som går gjennom en voldsom og krevende omstillingsprosess.
Tone Wille leder et konsern som går gjennom en voldsom og krevende omstillingsprosess.

Posten kuttet nesten 2000 årsverk i 2018

Brevvolumene fortsetter å stupe, men logistikksegmentet redder Posten.

Publisert

En fortsatt dramatisk nedgang i brevvolumene og salg av virksomhet, gjorde at Posten hadde en nedgang i omsetningen på 3,2 prosent i fjor. Adresserte brevvolumer falt med 12,9 prosent i 2018.

Det medførte at Posten i segment post reduserte bemanningen med 1898 årsverk. Totalt var det ved utgangen av 2018 14.459 årsverk, en reduksjon på 1827 årsverk sammenlignet med utgangen av 2017.

I 2018 ble justert driftsresultat for postsegmentet 657 millioner kroner, en reduksjon på 186 millioner kroner sammenlignet med 2017.

- Aldri før har det vært viktigere for Posten å omstille postvirksomheten. Postsegmentet preges av dramatisk fall i brevvolumene og resultatnedgang. Fallet tiltar måned for måned. Vi må fortsette å omstille oss og videreutvikle tjenestetilbudet. Overgang til færre faste postdager krever politisk beslutning. Vi forventer at forslag til endringer i postloven legges frem for Stortinget i starten av 2019, sier konsernsjef Tone Wille.

Nøkkeltall Posten 2018

Hovedtrekk året 2018 (2017)

  • Driftsinntekter: MNOK 23 894 (24 678)
  • Justert driftsresultat: MNOK 531 (703)
  • Driftsresultat (EBIT): MNOK 415 (692)
  • Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter: MNOK 598 (592)
  • Avkastning på investert kapital (ROIC): 7,3 (9,8) prosent
  • Egenkapitalavkastning (ROE): 3,9 (6,3) prosent

Hovedtrekk 4. kvartal 2018 (4. kvartal 2017)

  • Driftsinntekter: MNOK 6 407 (6 718)
  • Justert driftsresultat: MNOK 246 (326)
  • Driftsresultat (EBIT): MNOK 88 (275)
  • Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter: MNOK 491 (628) 

De positive tallene kommer i logistikksegmentet, som økte omsetningen med 787 millioner kroner i 2018. Justert driftsresultat var 135 millioner kroner, 6 millioner kroner bedre enn i 2017, med en positiv trend det siste halve året. Organisk vekst var 5,9 prosent. Netthandel til private, inkludert hjemleveringstjenester, hadde god vekst både i og utenfor Norge.

- En viktig suksessfaktor fremover er å lykkes innen netthandel med industriell produksjon og individuell utlevering. Logistikknettverket i Norge er motoren i den norske logistikkvirksomheten. Når de resterende fire terminalene står ferdig i 2020 vil vi få full effekt av nye produksjonsprosesser og transportstyringssystemer, og kan utnytte stordriftsfordelene, sier Wille.

Det var i starten av året ekstra ressursbruk ved innkjøring av nye pakke- og godsterminaler i Norge. Resultatet innen denne delen av virksomheten har det siste halve året vist en positiv trend med økt produktivitet og resultatforbedring opplyser Posten i en pressemelding.