Innfører kilometeravgift

Kilometeravgift for godstransport i Ungarn fra 1. juli.

Publisert Sist oppdatert

Det nye systemet (HU-GO) vil dekke drøyt 6500 km av det ungarske veinettet, i første omgang motorveier og hovedveier.

Veiskatten må betales av alle kjøretøy over 3,5 tonn, og avgiften vil klassifiseres etter antall kjørte kilometer, type vei og motorens miljøklasse.