Vil utvikle industriområde på Verdal

Verdal kommune og Trondheim Havn er enige om å samarbeide om utviklingen av området Ørin Nord i Verdal Industripark.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er Trondheim Havn som melder dette på sine nettsider.

- Formålet med intensjonsavtalen er å gi uttrykk for partenes felles intensjoner og overordnede vilkår for deres samarbeid, men den utgjør ingen bindende avtaleforpliktelse for gjennomføring av et endelig utbyggingsprosjekt, heter det i meldingen.

Det har de seneste årene vært en sterk industriell utvikling i Trondheim Havn Verdal. Det har skjedd en videreutvikling av kalkindustrien og relokalisering av Felleskjøpets gjødsel- og ensileringsterminal.

Resultatet er på mange måter hva man kan kalle et "luksusproblem". Areal ligger ikke lenger brakk, de utvikles og nedbygges, fordi havna bistår inustrikunder som trenger havnenært areal. Som følge av denne utviklingen står Trondheim Havn Verdal i dag uten arealreserver, som kan tilbys aktører med behov for kainær beliggenhet i Verdal.

- Verdal kommune har et rikholdig industri- og havneområde i Verdal Industripark, som omfatter flere ulike industrivirksomheter. Kommunen har over tid arbeidet for en helhetlig utvikling av industriområdet, inkludert cirka 250 dekar regulert industriareal på Ørin Nord. Verdal kommune og Trondheim Havn vil i tråd med intensjonsavtalen samarbeide om en mulig utvikling av Ørin Nord, med mål om å legge til rette for en utvikling som øker den totale kapasiteten og fleksibiliteten på det samlede industriområdet, og gi optimal utnyttelse av havne- og havnerelatert areal, avslutter Trondheim Havn.

Powered by Labrador CMS