Bare et tidsspørsmål

Det er bare et tidsspørsmål før en storstilt laksetransport fra Midt-Norge til kontinentet er i gang.

Publisert Sist oppdatert

Alt er klappet og klart for seilas av laks fra Hitra til Hirtshals i Danmark, hvor også Kråkøya Kysthavn i Rørvik kobles på etter hvert.

Kysthavnalliansen i Midt-Trøndelag samarbeider med det danske rederiet Blue Water Shipping om transporten.

Det fikk Mtlogistikk opplyst på Rørvik-konferansen torsdag, en konferanse som belyste volum og vekstambisjoner i havbruksnæringen, samt behovet for nye logistikk- og transportløsninger for sjømateksport på kjøl.

Det er tverrpolitisk enighet om viktigheten av å frakte mer gods sjøveien mellom Høyres medlem i Stortingets transportkomité Helge Orten og Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Lisbeth Berg-Hansen.

- Nå er det bare for regjeringen å komme til Stortinget, med forslag som oppfyller kystdelen av gjeldende NTP, sier Berg-Hansen.

Gir ros og tips

Næringslivsdirektør Erling Sæther i NHO Logistikk og Transport (NHOLT) roser initiativet til et godt transportalternativ til vei, men ser for seg Zebrügge som et bedre alternativ som mottakerhavn og landingspunkt enn Hirtshals. Han stiller også spørsmål om seilingsfrekvensen med skip to ganger i uken passer inn i produksjonsbedriftenes jevne driftsmodell.

– Skal laksen gå med bil de øvrige ukedagene, spurte Sæther.

På Rørvik-konferansen benyttet han anledningen til å fortelle at dagens samferdselsminister var god på alt annet enn sjøtransport.

Sæther oppfordret havne- og transportaktørene i Midt-Norge til å samhandle med vareeierne som står for eksporten.

- Gjerne i form av en sterk økonomisk enhet som et konsortium. Det gir større gjennomslagskraft for økonomisk støtte i en oppstartfase. Valget av transportører skjer i utlandet, og valget er som oftest store og sterke aktører med tusenvis av lastebiler, understreket Sæther.

Kamp om midlene

Han viste også til NTP 2018-2029 behandles i Stortinget i valgåret 2017, og at det blir kamp om transportetatenes innspill på 900 milliarder kroner i tolvårsperioden, en økning på 50% i forhold til nåværende planramme.

- Hele rammen og mer til trengs for å fylle det enorme behovet vi har på investeringer i veg, bane og til drift og vedlikehold for ikke å svekke den infrastrukturen vi har, sier Sæther som fremhever at det blir kamp om midlene og prosjektene.

Han beklager sterkt at sjøtransporttiltakene er beskjedne i forhold til de 3 milliarder kronene til overføringstiltak for sjøtransport som ligger i gjeldende NTP, hovedsakelig til investeringer i havnesamarbeid og incitamenter til overføring av gods fra veg til sjø.

- Det er ikke benyttet noe av disse midlene til nå. Forslaget er halvert i forhold til gjeldende plan med til sammen 1,2 milliarder kroner. Er dette en satsing på sjøtransport? Neppe, i alle fall ikke i forhold til hva Stortinget vedtok for tre år siden, sier Sæther.

Støtter initiativet

Medlem av Stortingets transportkomité, Helge Orten (H), understreket på konferansen i Rørvik det positive initiativet med å løse sjømatutfordringene i Midt-Norge gjennom havnesamarbeid.

- Det er regjeringens mål at så mye gods som mulig skal gå sjøveien eller på bane, sier Orten og viste til flere konkrete grep fra regjeringen for å stimulere til nettopp det.

Han understreker også at transport- og logistikkløsningene forutsetter at de er lønnsomme og gir minst mulig samfunnskostnad.

Orten er enig med partifelle og Transportkomitéens leder, Nikolai Astrup, som hevder at gods skal ikke gå fra terminal til terminal, men fra leverandør til kunde. I hver ende av en transportkjede står det som regel alltid en lastebil.

Fem-dobling

Havbruks- og fiskerinæringen har hittil vært prisgitt eller basert sine hovedtransporter på bil og vei. Nå åpner sjøveien seg, basert på samarbeid mellom produsent, mottaker og transportør. Havneaktører, lakseeksportører og transportører er mer optimistisk enn noen sinne, som for eksempel de store lakseprodusentene Salmar, Lerøy og Marin Harvest.

Lakseproduksjonen i Midt-Norge ligger årlig på rundt 350.000–400.000 tonn. Den er økende og vil dobles innen 2020, og i 2050 vil den være fem ganger større enn dagens produksjon.

Kysthavnalliansen, med Kristiansund og Nordmøre Havn IKS,

Omfattende godsruter

Hitra Kysthavn og Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS står nå bak omfattende godsruteplaner.

På Nordmøre er det allerede etablert et nytt havneanlegg på Hitra med RoRo-fasiliteter. I 2017 er et tilsvarende anlegg ferdigstilt på nye Kråkøya havne- og industriområde nord for Rørvik.

Kysthavnalliansen samarbeider med det danske rederiet Blue Water Shipping om transporten til mottakerhavnenene i Esbjerg og Hirtshals.

Administerende direktør Carsten Steffensen forteller til Mtlogistikk at han har stor tro på realisering, og at det bare er et tidsspørsmål. Han leder et selskap med solid erfaring fra sjømattransport fra Island og Færøyene til kontinentet.

- Båttransport av sjømat til kontinentet medfører langt lavere CO2-utslipp, og er samtidig høyst konkurransedyktig på transporttid og økonomi, forteller Steffensen, som har båt klar.

Aktuelle lakseeksportører avventer pris fra det danske rederiet, slik at et lønnsomt og klimavennlig alternativ for norske oppdrettere kan realiseres.

Den nye logistikkløsningen innebærer at fortolling og annet papirarbeid gjøres ved utskipingshavnen. Deretter legger laksen ut på en 37 timer lang seilas fra Rørvik, via Hitra, til Hirtshals i Danmark.

– Vi er alle med på dette svært enestående og initiativrike prosjektet, understreker tidligere fiskeri- og kystminister og stortingspolitiker, Lisbeth Berg-Hansen (Ap).

Stortingsrepresentanten er svært opptatt av hvordan produkter fra sjømatnæringa skal fraktes i framtida. Hun understreket også at det er også de lokale nordtrønderske havbruksselskapene Midt-Norsk Havbruk AS og Sinkaberg-Hansen AS.

Nye logistikkløsninger

– Det er viktig for sjømatnæringa at vi får opp nye logistikkløsninger med kapasitet til å håndtere framtidig vekst, sa Berg-Hansen på konferansen.

Dette har også administrerende direktør Sven Amund Fjellvær i oppdrettskjempen Lerøy Midt sansen for. Han fremhever at en mangedobling av sjømateksporten i løpet av de neste tiårene krever nytenkning om transportløsninger mellom norskekysten og markedene på kontinentet.

– Hvis vekstmålene skal realiseres, er vi helt avhengige av å få på plass nye transportløsninger som er bærekraftige for et allerede sprengt veinett, for miljøet og for trafikksikkerheten, sier Fjellvær.