Logistikk-Gjemble resignerer

Jon Gjemble avvikler videre engasjement med å etableregodstransport på Meråkerbanen.

Publisert Sist oppdatert

Statusrapporten fra Elbanen STS’ godsdivisjon er overlevert.

Umulig

- Vi kan ikke greie det umulige. De som kan vente i ti-år etter ti-år på resultater og fremdrift får nå overta, sier en skuffet Gjemble som har kjempet for denne godstransporten i flere år.

De som har støttet innehaveren av Translog Gjemble i denne kampen hevder at næringslivet ikke er interessert i denne transporten. Det er de store speditørene og transportselskapene som skal stå for godsfremføringen.

De store

Gjemble har prøvd å få de store på laget.

– Det være seg CargoNet, GreenCargo, CargoLink, Logent, DB Schenker, Meyership, Bring Cargo, DSV Road. Det har ikke hjulpet i denne situasjonen. De har heller ikke kunnet bidra til å rette opp 100 års forsømmelse av vedlikehold på infrastruktur, sier jernbaneforkjemperen.

På årsvis

- Vi har forsøkt å få i gang mer godstransporter på Meråkerbanen siden 2009, men det ekstra diesellokomotivet som kreves gjør at Meråkerbanen ikke blir konkurransedyktig mot biltransport. Vi har søkt Jernbaneverket om støtte til ett ekstra lok, men fått avslag av konkurransehensyn. Vi har søkt TRANSNOVA om støtte på 250.000 kroner i måneden for leie og drift av ett ekstra diesellok som skal operere mellom Hell – Storlien. Søknaden ble avslått da de ikke kan støtte driftskostnader. (Den egentlige årsaken er manglende sporinfrastruktur). Vi hadde fortsatt planer klar for å sette i gang 2-3 ukentlige intermodale tog mellom Hell – Ånge fra høsten 2014. Meldingen som kom 20.august om Stora Helvetet, og eventuell gjenåpning i uoverskuelig fremtid, gjør at vi avslutter videre arbeide med godstransport på Meråkerbanen. Vi velger heller å arbeide for godskorridor gjennom Østerdalen via Kongsvinger og videre inn i Sverige og til Øst-Europa, sier Gjemble.

Fisk på bil

Lastebilene transporterer årlig ca. 1 mill. tonn gods over Storlien.

- Økende fisketransporter kan føre til fordobling av dette volumet de neste 10 årene. Fra 2015 innføres SECA-direktivet med ukjent virkning på dagens trafikk-korridorer. Mange mener at SECA-direktivet vil føre til stor økning av godsstrømmen over Storlien, sier Gjemble.

- Siden 2007 har vi jobbet med togoppsett for gods mellom Muruvik – Ånge - Umeå - Karlskrona. Vi har avklart godsmengde i starten med 250.000 tonn (10.000 vogntog). Forventet økning etter 1. år til ca. 500.000 tonn (20.000 vogntog). Hinderet har vært Meråkerbanens manglende oppgradering og vedlikehold, sier Gjemble.

Resignasjonen

Og her er hovedårsaken til Gjembles resignasjon:

Trafikverket i Sverige har bestemt at Meråkerbanen ikke skal åpnes over det punktet ved riksgrensa svenskene kaller Stora Helvetet. Banen ble stengt for all trafikk i oktober 2013. Ifølge nyhetssak i Östersunds-posten skal banen være stengt i ett år til. I den tida skal det foretas så mange forbedringer at normal trafikk kan gjenopptas senest neste høst. Et nytt avbrudd vil komme når hovedreparasjonen skal komme om noen år. Tidligere har det vært nevnt en ramme på fem år mht når en hovedreparasjon måtte gjennomføres.

På norsk side skal banen elektrifiseres først i perioden 2018-2023 ifølge Nasjonal transportplan.

 

Powered by Labrador CMS