Regjeringens forslag til statsbudsjett 2023:

Vedlikeholdsetterslepet er fortsatt stort i jernbanesektoren. Regjeringen vil bevilge 7,8 milliarder kroner til drift og vedlikehold i 2023.

31,5 milliarder til jernbanen

Regjeringen foreslår å bevilge 31,5 milliarder til jernbaneformål. Som ventet fortsetter arbeidene med både ny godsterminal på Nygårdstangen i Bergen og arbeidet på Fagernesterminalen i Narvik.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Regjeringen vil bevilge 31,5 milliarder kroner til jernbaneformål, fordelt på:

  • 17,5 milliarder kroner til investeringer/nybygg
  • 7,8 milliarder kroner til drift og vedlikehold
  • 5,2 milliarder kroner til kjøp av persontransporttjenester med tog.

Lite fokus på godsprosjekter

Det er ikke alt for mye å finne om en storstilt godssatsing fra regjeringens side neste i neste års budsjett:

  • Regjeringen ønsker å holde trykket oppe for utbygging av ny godsterminal på Nygårdstangen i Bergen.
  • I Narvik skal arbeidet på Narvik stasjon og Fagernesterminalen fortsette. Tiltakene skal bidra til å øke kapasiteten for gods på bane mellom Oslo og Narvik via Sverige.

Fokus på IC på Østlandet og omorganiserer Ringeriksbanen

Den største potten innen nybygging vil gå til byggeprosjekter som allerede er i gang, ikke minst i forbindelse med Bane NORs InterCity-prosjekter på Østlandet og i Bergen.

Det er også verdt å merke seg at regjeringen foreslår å flytte utbyggingen av Ringeriksbanen tilbake til Bane NOR. Prosjektet var et fellesprosjekt med jernbane og veiutbyggingen på E16 mellom Skaret og Hønefoss. I august 2021 fikk Nye Veier ansvaret for både vei og bane. Nå ønsker regjeringen at vei og bane skal ligge under hver sin fagetat, slik som det har vært tidligere.

– Vi står i en situasjon med stramme økonomiske rammer. Samtidig ser vi at fordelene ved å bygge jernbane og vei som et fellesprosjekt er lavere enn antatt og vi mener det er viktig å samle jernbanekompetansen. Derfor velger vi å føre Ringeriksbanen tilbake til Bane NOR slik at det kan vurderes opp mot andre jernbaneprosjekter. Samtidig velger vi å legge veidelen inn i Nye Veiers ordinære portefølje slik at de kan vurderes opp mot andre veiprosjekter, skriver samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Tar ikke igjen vedlikeholdsetterslepet

I pressemeldingen går det frem at regjeringen ønsker å prioritere større systematiske tiltak for å opprettholde funksjonaliteten og standarden i jernbanenettet. Sammen med andre vedlikeholdstiltak og velfungerende signalanlegg, er fornying viktig for å holde gods- og persontog.

Vedlikeholdsetterslepet på jernbanen vil framleis øke med 1,2 milliarder kroner, til 26,3 milliarder kroner ved utgangen av 2023. Det er i Nasjonal transportplan 2022–2033 lagt opp til å øke fornyingen av jernbanen i årene fremover, slik at det blir mulig å redusere vedlikeholdsetterslepet etter hvert, skriver samferdselsdepartementet i pressemeldingen.

Administrerende direktør Ingvild Storås i CargoNet, den største godstogoperatøren, er skuffet over at vedlikeholdsetterslepet øker.

- Det er svært negativt for gods på bane, sier hun til MT.

Regjeringen skriver selv i budsjettet at de ikke vil klare å holde planlagt fremdrift i nye prosjekter som skal bedre fremføringen av godstrafikk på jernbane. Storås håper at det likevel vil bli rom for enkelte utbedringer.

- Det vi ønsker er at de prioriterer krysningsspor, som gjør at vi kan kjøre flere lange godstog. Det er utrolig viktig for oss at det blir prioritert, sier hun.

2,3 milliarder kroner til ERTMS

Utbyggingen av det nye digitale signal- og sikringssystemet ERTMS er en av de største pågående IKT-prosjektene i Norge. For å sikre rasjonell fremdrift i prosjektet i 2023, foreslår regjeringen å bevilge 2,3 milliarder kroner.

Planen er å sette ERTMS i drift på nordre deler av Nordlandsbanen og Gjøvikbanen i 2023. Etter planen skal systemet også komme i drift neste år mellom Hønefoss og Arna på Bergensbanen.

Powered by Labrador CMS