Ordningen med tilskudd til godsoverføring fra vei til sjø, har ikke fungert optimalt.

Flytter sjømidler til vei-investeringer

I det reviderte statsbudsjettet foreslår regjeringen å redusere bevilgningen til godsoverføring fra vei til sjø med 77 millioner, og bruke deler av pengene på vei-investeringer.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

De siste årene har regjeringen bevilget store beløp til rederier som med nysatsinger kan bidra til å overføre gods fra vei til sjø. I 2018 ble det bevilget rundt 70 millioner kroner til tre rederier

I revidert statsbudsjett som ble lagt fram tirsdag, foreslår regjeringen betydelige kutt i ordningen for inneværende år. Årsaken er at utsatt oppstart av enkelte prosjekter som er blitt tildelt støtte, har medført at det blir lavere utbetalinger via ordningen i 2019 enn tidligere forutsatt. Alle utbetalinger i 2019 kan dekkes av overført, ubrukt bevilgning fra 2018.

- Vi registrerer at støtteordningen på sjø ikke fungerer optimalt, men det er viktig at man ikke forkaster intensjonen bak ordningen, sier Roger Solheim i Godsalliansen, som representerer blant annet Kystrederiene, Sjømat Norge, Maritimt Forum, Zero, KS Bedrift Havn, Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Det Norske Maskinistforbund, Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund.

I det nye budsjettet foreslås det at bevilgningen til tilskudd for overføring av gods fra vei til sjø, kuttes med 77,4 millioner kroner. Pengene skal i stedet brukes på riksveiinvesteringer (39,4 millioner kroner) og nyanlegg og større vedlikehold innunder kystverket (38 millioner kroner).

Solheim synes det er gir en uheldig signaleffekt at deler av midlene som var tiltenkt sjøtransport, nå overføres til vei-invsteringer.

- Vi hadde jo helst sett at de omprioriteringene gikk til sjø, alt fra reduksjoner av avgifter, sikring av farleder og styrking av kaianlegg, sier Solheim.

Godsalliansen vil nå jobbe for å påvirke regjeringen til å fortsatt satse på godsoverføring til sjø, og vil komme med innspill på hvordan man kan lage en ordning som gir bedre effekt.

- Vi må se på måter vi kan gi innspill på hvordan denne ordningen kan fungere bedre, sier han.

Powered by Labrador CMS