Sjøtransporten må i stor grad seile sin egen sjø, mener Samfunnsbedriftene.

- Lover lite og holder enda mindre

2016 vedtok Stortinget et mål om at 30 prosent av veitransporten som går over 30 mil skal overføres til sjø og bane innen 2030. Det er milevis unna å bli en realitet.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I dag legger regjeringen fram Nasjonal Transportplan for perioden 2022-2033. En rapport utarbeidet av Menon Economics viser at Stortinget og regjeringen ikke har fulgt opp sitt eget mål fra tidligere NTP-er med tilstrekkelige tiltak og bevilgninger.

– Regjeringen har tidligere innrømmet at det har vært behov for tiltak utover det som lå i forrige Nasjonal transportplan (NTP) for å nå Stortingets mål om godsoverføring. Rapporten fra Menon viser at ikke engang NTP er oppfylt. Da sier det seg selv at målet ikke kan nås, skriver Kystrederiene, Norske Havner og Norges Rederiforbund i en felles uttalelse.

Sjøtransporten har en rekke fordeler fremfor veitransporten, og det er bred politisk enighet om å overføre gods fra vei til sjø. Fordelene er kortere køer, lavere klimautslipp, mindre veislitasje og færre døde og hardt skadde i trafikken.

– Når det er så mange positive effekter av godsoverføring fra land til sjø, er det synd at sjøtransporten nedprioriteres. Det er neppe noe stort krav i befolkningen om mer tungtransport som dundrer gjennom tettsteder, forbi skoler og barnehager, sier næringspolitisk direktør Amund Drønen Ringdal i Norges Rederiforbund.

Lekkasjer fra NTP:

Agder

* 500 millioner kroner til utbedring av riksvei 9 gjennom Setesdal

Innlandet

* Om lag 1 milliard til utbedring av riksvei 3 i Østerdalen
* Dobbeltspor Sørli-Åkersvika i Hamar
* Firefelts riksvei 25 Hamar-Løten

Møre og Romsdal

* 24 milliarder til Møreaksen

Nordland

* 3 milliarder til bygging av ny flyplass i Bodø
* 1,8 milliarder til ny flyplass i Rana kommune
* 539 millioner til utbedring av fiskerihavnene på Værøy og Røst
* 1,1 milliarder til tre prosjekter i Narvik: Narvik stasjon, Narvikterminalen og Narviktunnelen
* 440 millioner til utbedring av Andenes havn i Andøy

* 1 milliard til E6 Sørelva-Borkamo i Fauske
* 9,2 milliarder til Hålogalandsveien
* 114 millioner til dypvannskai i Mo i Rana

Rogaland

* 896 millioner til ny tunnel på riksvei 13 i Suldal
* 340 millioner til Eigerøy bru
* E39 Hove-Osli i Sandnes kommune

Troms og Finnmark

* 4 milliarder til E6-strekningene Olderdalen – Langslett og Nordkjosbotn – Hatteng
* 1,8 milliarder til ny E8 Breivika-Langnes (Tverrforbindelsen) i Tromsø
* 280 millioner til farledssikring i Tjeldsund i Harstad

Vestfold og Telemark

* «Kjempesum» til riksvei 41 Treungen-Vrådal
* 400 millioner til innseilinger til Skien, Porsgrunn og Kragerø

Vestland

* 26,4 milliarder til ny vei og jernbane på E16 Arna-Stanghelle
* 37 milliarder kroner til ferjefri forbindelse på E39 Stord-Os (Hordfast)
* 2,8 milliarder kroner til bybane til Åsane i Bergen
* 3,4 milliarder til Stad skipstunnel
* Tunnel Naustdal-Førde

Viken

* Ringeriksbanen Sandvika-Hønefoss

Riksdekkende

* 500 millioner til trafikksikkerhetsprosjekter for barn
* 600 millioner kroner til styrking av regionbyenes rolle innen bærekraft og regional utvikling
* 79,5 milliarder til byvekstavtaler

Kilder: NTB, Fædrelandsvennen, Østlendingen, Hamar Arbeiderblad, Tidens Krav, Fiskeribladet, Fremover, Vesterålen Online, Saltenposten, Stavanger Aftenblad, Dalane Tidende, Framtid i Nord, Nordlys, Harstad Tidende, Vest-Telemark Blad, Telemarksavisa, Firdaposten, Ålesund kommune, Rana Blad.

Blir nedprioritert

Rapporten fra Menon Economics viser at sjøtransporten gjennomgående har blitt nedprioritert i NTP. Både gjennom svært mye lavere rammer i transportplanen, og ved at de faktiske bevilgningene ligger langt unna rammene som er lovet. Lite har skjedd siden Riksrevisjonen rapporterte om manglende oppfølging av Stortingets mål i 2018.

– Det vil ikke være mulig for veitransporten å ta unna den transportveksten vi ser fremover. Det vil kreve enorme kostnader i asfalt, som heller kunne gått til andre samfunnsnyttige formål. Det må tenkes helt nytt i transportsektoren, med en betydelig mer målrettet og styrket satsing på sjøtransportens konkurransekraft, sier administrerende direktør Tor Arne Borge i Kystrederiene.

Menon Economics rapport peker på at det har vært liten eller ingen godsoverføring fra vei til sjø siden målet ble satt, opplyser Samfunnsbedriftene i en pressemelding. Rapporten slår også fast at de politiske tiltakene ikke har vært tilstrekkelige for å nå målene.

– Nå har det gått om lag en tredel av tiden til målet skal nås, og vi har ennå ikke begynt å bevege oss. Det er behov for et krafttak for å få til godsoverføring dersom vi skal ha mulighet til å nå de målene som er satt. Da er det behov for å få ned avgiftsnivået på næringen og styrke støtteordningene for godsoverføring og for miljøvennlige og effektive havner, sier Kjell-Olav Gammelsæter i Norske Havner.

Dekker egne kostnader

Sjøtransporten dekker i dag sine eksterne samfunnskostnader, mens veitransporten i større grad er subsidiert av storsamfunnet, ifølge Samfunnsbedriftene. Samfunnsbedriftene mener at avgiftssystemet utformes etter prinsippet om at forurenser betaler, og at de enkelte transportformene selv må betale sine eksterne samfunnskostnader.

– Hvis målet til Stortinget skal nås, er det behov for å finne måter å redusere avgiftene for næringen på. Et område der det åpenbart er rom for å finne løsninger som kan redusere avgiftene, er effektivisering og samlokalisering innen lostjenesten, sier Amund Drønen Ringdal.

Store deler av den offentlige sikkerhets- og beredskapsinfrastrukturen er betalt av sjøtransportnæringen selv gjennom avgifter. Til tross for at en rekke utredninger og utvalgsrapporter har pekt på at det er rom for å effektivisere lostjenesten og sjøtrafikkovervåkningen, har lite skjedd de siste tiårene. En effektivisering av lostjenesten vil kunne gi lavere kostnader for sjøfarten.

– Deler av infrastrukturen og rutinene i lostjenesten stammer fra seilskutetiden. Nå er det på tide å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger for å få en mer effektiv lostjeneste som er tilpasset dagens teknologiske virkelighet, sier Tor Arne Borge.

Rapporten fra Menon Economics kan lastes ned her.

Powered by Labrador CMS