Midt-Norges klimavennlige godshavn

- Orkanger Havn og godsterminal sør for Trondheim er den mest optimale løsningen for utviklingen av godsknutepunkt i Trøndelag.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ifølge lederen av Stortingets Transportkomité, Linda Helleland (H), vil utnyttelsen av regionens største containerhavn gi en klimavennlig godstransport som er bra for miljøet og trafikksikkerheten, og ikke minst spare penger på vedlikehold av veier.

Ubetydelige fire prosent

I et innlegg i lokalavisen Sør-Trøndelag viser hun blant annet til at omlastingen mellom tog og båt er på beskjedne 4%.

– Da dette bildet ikke ser ut til å endres vil Orkanger Havn være et godt alternativ for en miljøvennlig godstransport, hevder Helleland, som mener at tiden med en godsterminal for jernbane midt i sentrum er forbi.

Jernbaneverket har besluttet en delt løsning med godsterminal sør for Trondheim. Trondheim Havn arbeider derfor for å styrke sjøtransporten gjennom å utvikle Orkanger til et attraktivt sjø/vei-knutepunkt.

I tråd med brukerinteressene

Dette er i tråd med faglige råd fra eiere av infrastrukturen, næringsliv og speditører.

Helleland viser til at regjeringen vil presentere en nasjonal havnestrategi ved årsskiftet.

– Tiltakene her skal bidra til gunstige ruter, mer godshåndtering og godskonsentrasjon, fremhever Helleland.

Gir statlige midler

- Med Orkanger som regionens hovedhavn for gods, vil det bli enklere for Trøndelag å få midler til for eksempel veiløsninger mellom havn og jernbane. Det er viktig at vi i Trøndelag samler oss regionalt om et alternativ, da er det lettere å få Staten med. Når Orkdal tar på seg så store oppgaver for storsamfunnet, må Staten være med og bidra med avbøtende tiltak, sier Helleland.

Powered by Labrador CMS