Vil Lisbeth Berg-Hansen nå profilere gods sjøveien på fulltid! Foto: Per Dagfinn Wolden
Vil Lisbeth Berg-Hansen nå profilere gods sjøveien på fulltid! Foto: Per Dagfinn Wolden

Sjøtransportens Berg-Hansen til PR

Det er viktig for sjømatnæringa at vi får opp nye logistikkløsninger med kapasitet til å håndtere framtidig vekst, er målet for Lisbeth Berg-Hansen.

Publisert

Den tidligere stortingsrepresentanten blir nå styreleder for PR-byrået Kruse Larsen, et selskap hvor også Hurtigruten står på kundelisten.

Lisbeth Berg-Hansen skal ved siden av styreledervervet også bistå Kruse Larsens kunder i spesielle prosjekter og ved behov.

Kruse Larsen ble grunnlagt våren 2015. Selskapet vokste fra en omsetning på 5 millioner i oppstartsåret, til 15 millioner i 2016. I år har selskapet som mål å passere 25 millioner kroner i omsetning.

Sjøtransportens talskvinne

Berg-Hansen er opptatt av behovet for nye logistikk- og transportløsninger for sjømateksport på kjøl.

Det er tverrpolitisk enighet om viktigheten av å frakte mer gods sjøveien, understreker blant annet den fremtredende Arbeiderparti-politikeren.

Lakseproduksjonen i Midt-Norge ligger årlig på rundt 350.000–400.000 tonn. Den er økende og vil dobles innen 2020, og i 2050 vil den være fem ganger større enn dagens produksjon.