- Dette er fortvilt

Trafikkdirektør Jon Austrheim i Schenker er fortvilt over at det ikke gis plass til godstog på Ringeriksbanen.

Publisert Sist oppdatert

- På nytt er godstransporten tilsidesatt til fordel for persontrafikken, understreker Austrheim.

Nylig ga Regjeringen klarsignal for Ringeriksbanen og vil bruke 26 milliarder kroner på Ringeriksbane og ny E16 til Hønefoss. Byggingen vil trolig starte i 2019 og være ferdig i 2024.

- Dette er på ingen måte noe gjennomslag for næringslivet. Uten godstransport på skinner taper næringslivet konkurransekraft. Det er dessuten lite i samsvar med de langsiktige planene om godsoverføring fra vei til bane når det ikke er funnet plass til godstog på Ringeriksbanen, sier Austrheim.

Han fremhever at fremføringstid for godstog tydeligvis ikke er viktig.

- Godstransport på bane vil tape i konkurransen med rimeligere og raskere lastebiltrafikk på stadig bedre veier. Det er behov for raskere fremføring på alle banestrekninger for godstog, sier Austrheim.