– Vi skal fortsatt være ved kaikanten selv om vi etablerer oss på Forus Næringspark, sier havnesjef Thor Thingbø i Sandnes. Foto: Per Dagfinn Wolden
– Vi skal fortsatt være ved kaikanten selv om vi etablerer oss på Forus Næringspark, sier havnesjef Thor Thingbø i Sandnes. Foto: Per Dagfinn Wolden

Gjør sjøveien mer attraktiv

Som en del av Forus-samarbeidet gjør Sandnes Havn det mer attraktivt å velge sjøtransport.

Publisert

Sandnes havn går inn i Forus-samarbeidet med lager- og terminaltilbud. Den nye lokasjon gjør det mer attraktivt for Forus-virksomheter å velge sjøtransport.

– Forus har fått egen havn og vi har kommet nærmere motoren i regionen. Vi synes det er naturlig å støtte Forus-samarbeidets viktige arbeid med å synliggjøre området som attraktiv bedriftslokasjon, sier havnesjef Thor Thingbø til Transport Inside.

Lagerhotell på Forus

Sandnes Havn etablerer utendørs lagerhotell ved å leie en 24 mål tomt av Forus Næringspark. Her tilbys bedrifter kort- eller langtidslagring av gods som også ankommer sjøveien.

- Beliggenheten midt på Forus gir store logistikkfordeler. Her kan næringslivet lagre gods nær egen virksomhet, motorveien, jernbane og havn. På sikt vil vi også vurdere å tilby innelagring, sier Thingbø.

I fjor høst flyttet Sandnes Havn fra Sandnes sentrum og samlet virksomheten på Somaneset ved Forus. Målet er å være et miljøvennlig, fremtidsrettet og effektivt logistikk-knutepunkt for næringslivet på Forus og resten av regionen.

Totalleverandør av logistikk

Sandnes Havn er totalleverandør av logistikktjenester. Havnen har ukentlige anløp av skip fra kontinentet og norskekysten, leier ut fagfolk til logistikkarbeid i regionen og bistår med all håndtering av gods fra skip og helt frem til kundene. Den strategiske plasseringen med nærhet til motorveien innebærer miljøvennlig og effektiv videretransport til Forus og andre steder i regionen.

- Det er bred politisk enighet om å få mer gods over fra vei til sjø i fremtiden. Sjøtransport er et miljøvennlig, effektivt og konkurransedyktig alternativ, sier Thor Thingbø.

Havnen består av 900 meter kai og totalt 60.000 m2 eiendom, hvorav 9000 m2 bygg og store utearealer som brukes til blant annet lagerhotell. Gods som ankommer med skip eller lastebil kan lagres inntil kundene ønsker det utlevert. Det vil i løpet av 2017 bli bygget 2800 m2 nye lagre.