Vil stenge for tungtransport

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) vil stenge dårlige veier for tungtrafikk.

Publisert Sist oppdatert

Det er av hensyn til trafikksikkerheten at OFV oppfordrer veimyndighetene til å vurdere stenging av dårlige veistrekninger i perioder når traffikken er på sitt verste.

Direktør Øyvind Solberg Thorsen sier til P4 Nyhetene at det å skille tung og lett trafikk bør diskuteres som en midlertidig løsning frem til veiene er utbedret.

- I påvente av at alle veistrekninger blir utbedret, så må vi ta i bruk kreative løsninger, sier Solberg Thorsen.

Flere europeiske land har gode erfaringer med å stenge veier for tunge kjøretøy i perioder når det er mye trafikk. Dette bør også diskuteres her til lands og en av veiene man bør se på er den svært ulykkesutsatte Riksvei 3 gjennom Østerdalen, mener Solberg Thorsen.

- Her har man faktisk mulighet til å sende lastebilene i en retning, fra Oslo til Trondheim opp Østerdalen og ned Gudbrandsdalen, sier han.

- Da vil man sikre at ikke like mange tunge biler er på veien, når det er veldig mange personbiler på veien, sier Solberg Thorsen.

Dårlig forslag

- Et dårlig forslag, sier adm. direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund.

Han understreker at idéen må utredes om den skal realiseres, og at det må avklares hvem som skal ta kostnadene ved en slik løsning.

- Vi har tatt til orde for at arbeidstilsynet kan gå inn å stenge veier ved dårlig vedlikehold, dårlige arbeidsforhold eller kjøreforhold. Men det å stenge nyttetransport ute av veien for at hyggetransporten skal komme raskere frem høres ut som en fryktlig dårlig ide, sier Mo.