Vesteuropeere på ulykkestoppen

Svenske vogntog er dobbelt så mye innblandet i alvorlige trafikkulykker som norske tungtransportkjøretøy.

Publisert Sist oppdatert

Det viser en kartlegging fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

Slår i hjel myte

Ifølge rapporten er Vesteuropeiske vogntog mest utsatt. Den slår i hjel myten om østeuropeere som verstinger.

Adm. direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) sier til NRK at spørsmålet om hvem som er verst er uinteressant.

– Problemet er at vareeiere prioriterer pris fremfor kvalitet på varetransporten, sier lastebilgeneralen.

Kartlegging

Stadig flere utenlandske transportaktører frakter gods til og fra Norge. Samtidig rapporteres det om stadig flere ulykker med utenlandske vogntog på norske veier.

Inger Beate Hovi og Tor-Olav Nævestad, forskere ved Transportøkonomisk institutt, har kartlagt alvorlige vogntogulykker på norske veier og nasjonaliteten til de involverte kjøretøyene i perioden 2007 til 2012.

Rangerer nasjonalitetene

– Tidligere har det vært svensker som har kjørt flest kilometer årlig i Norge. I 2012 passerte polske og baltiske vogntogene de svenske i antall årlig kjørelengde, sier Hovi.

Forskerne har sett på hvor mange kilometer de utenlandske vogntogene har kjørt på norske veier og antall ulykker de har vært involvert i, for å rangere hvilke nasjonaliteter som har høyest ulykkeshyppighet.

Statistikken viser at utenlandske vogntog og sjåfører er kraftig overrepresentert.

Vesteuropeiske

– Norsk- og danskregistrerte biler har lavest ulykkeshyppighet. Svenske og østeuropeiske vogntog er innblandet i dobbelt så mange ulykker som norske vogntog. Men det er de vesteuropeiske kjøretøyene som er verstingene, sier Nævestad til NRK.

Tallene er foreløpige. Prosjektet til Hovi og Nævestad er ikke ferdig analysert før i 2015.

– Videre skal vi undersøke ulike risikofaktorer som trafikksikkerhetskultur, sjåførenes kompetanse og tilgang på teknisk utstyr, sier Nævestad.

Har stengt 100 veier

Den voldsomme økningen av vogntog på norske veier har ført til hundre veistenginger i Nordland hittil i år.

Mindre frakt av gods med tog og båt har ført til 60.000 flere turer med vogntog på veiene hvert år siden 2008. Særlig er det de dårlig skodde og ofte trafikkfarlige utenlandske sjåførene som skaper hodebry for politi, vegmyndigheter, bilbergere og bilister.

Denne uken samles sentrale aktører i Bodø for å diskutere konkrete tiltak. Stortinget og samferdselsdepartementet, Nord-Norges Europakontor i Brussel og Veg- og Politidirektorat er representert. Bilbergingen og arbeidstakerorganisasjonene, de som vet «hvor skoen trykker», er også med.Det er Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) som står bak konferansen.