- Ikke tungtransportens skyld

NLF-direktør Geir A. Mo mener det er meningsløst å gi tungtransporten skylden for dårlige norske veier.

Publisert Sist oppdatert

 Nylig kom det fram at det er tungtransporten som står for nesten all strukturell slitasje på norske veier. Harald Tune Larsen ved Transportøkonomisk institutt (TØI) forteller at i alle analyser han har sett, kommer all slitasje av de tunge bilene. Privatbilene står for null slitasje.

- Det spiller liten rolle hvor mange personbiler som kjører på veiene. Bare tungtransport bryter ned, sa Arild Ragnøy i Statens vegvesen til Aftenposten.

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) reagerer på fremstillingen, og mener at virkeligheten ikke er fullt så enkel.

– Er det tunge kjøretøy som lovlig benytter veiene til å transportere gods og varer, eller er de de som har bygget og vedlikeholder veiene som har ansvaret for at standarden er god nok, spør adm. direktør Geir A. Mo retorisk på lastebil.no.

TØI er i ferd med å lage en rapport som måler konsekvensene av nedbrytingen av veiene i kroner og øre, på oppdrag fra Samferdsels-, Miljø- og Finansdepartementet. Rapporten skal være klar i 2014.

– Vi er svært overrasket over tilnærmingen til problemstillingen. Det naturlige, slik NLF ser det, ville vært å stille seg spørsmålet om hvorfor ikke vedlikeholdsetterslepet og veiutbyggingen har holdt tritt med utviklingen og økningen i trafikken, sier Geir A. Mo.

Også i Sverige lages en tilsvarende rapport, og der skal det også vurderes om tunge kjøretøy betaler for lite for å kjøre på veiene. Harry Kristoffer Nilsen i Norges Lastebileier-Forbund har regnet ut at et norsk vogntog på Østlandet i snitt bidrar med 350.000 kroner i avgifter hvert år.

– Tunge kjøretøy er ikke på veien for moro skyld. Transportører betaler allerede skyhøye avgifter og skatter hvert år for å benytte veiene. En ytterligere økning i disse utgiftene vil føre til en enda mer presset bransje. Samtidig frykter vi en enda større skjevhet mellom norske og utenlandske transportører, understreker Mo.