Glattkjøringstøtte til NLF-sjefen

Lastebilgeneral Geir A. Mo får støtte av samferdselsstatsråd Ketil Solvik-Olsen som krever at EU innfører glattkjøringssertifikat.

Publisert Sist oppdatert

Solvik-Olsen vil sende utenlandske sjåfører på glattkjøringskurs før de får kjøre på norske vinterveier.

Overrepresentert

– Europeiske tungtransportsjåfører er overrepresentert i antallet uhell og utforkjøringer med tungbil, sier samferdselsministeren som har sendt brev til EU-kommisjonen med innspill til nye krav til yrkessjåføropplæringen.

En trussel

Solvik-Olsen fremhever at uerfarne sjåfører er en trussel mot trafikksikkerheten. Han peker på at norske sjåfører derimot gjennomgår en omfattende opplæring.

Samferdselsministeren sier at hvis ordningen blir et faktum kan Norge avvise sjåfører som kommer til landet uten et slikt bevis.

EUs yrkessjåførdirektiv er under revidering.

Tilfreds Mo

Adm. direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har lenge påpekt at norsk godstransport trues av utenlandske selskaper som gambler med sikkerheten.

Det er en god stund siden Mo anbefalte å sende utenlandske sjåfører på glattkjøringskurs.

Han er nå glad for den politiske viljen samferdselsministeren viser til å ta tak i problemet.

– Glattkjøringskurs er et viktig bidrag for å øke kompetansen til å ferdes på norske vinterveier, sier Mo til NRK.