Gigantsenteret på Ganddal snart i drift

Det over 42.000 kvadratmeter store logistikksenteret til Rema 1000 og Posten/Bring på Ganddal nærmer seg ferdigstillelse.

Publisert

Herfra vil det gå over 300 tunge kjøretøy i døgnet og gigantsenteret genererer rundt 600 arbeidsplasser.

Nå vurderer også Coop å flytte lageret til Vagle Næringspark.

Bare Posten/Bring vil sende ut og inn 170 vogntog/lastebiler hvert døgn, i tillegg til Rema-lagerets betydelige tungtrafikk.

Miljøvennlig

Beregninger viser for øvrig at samlokaliseringen av terminaler i Stavanger-området fører til nesten 600.000 færre kjørte kilometer med bil i året for Posten/Brings virksomheter.

Rema Distribusjon har etablert et lager på 26.000 kvadratmeter og Posten Norge en logistikkterminal på 16.000 kvadratmeter i det nye næringsområdet på Vagle, tett inntil Ganddal Godsterminal.

Rema leverer varer til hele Rogaland og begge Agder-fylkene og omsetter for over 3,2 milliarder kroner årlig.

Posten investerer om lag 650 millioner kroner i det nye post- og logistikksenteret som blir arbeidsplass for nærmere 330 medarbeidere.

Posten/Bring vil blant annet effektivisere utkjøringen som i dag kjøres mye parallelt. Det forventes å redusere antall kjørte kilometer med 600.000 årlig, noe som innebærer en stor miljøgevinst.

Hensikten med nybyggene er å samle logistikkvirksomheten som i dag ligger på flere områder i Stavanger-regionen.

Venter på vei

En stor utfordring er imidlertid ventingen på ny vei. Både Posten og Rema ønsker å starte prøvedrift allerede høsten 2017. Det betyr om lag 20 måneders drift uten ny vei. Først sommeren 2019 er den nye veien for tungtransport til industriområdet klar.

Daglig leder Pål Njærheim i K2 Næring forteller til Transport Inside at prøvedrift er under avklaring i påvente av veiadkomst.

Alt skal være ferdig innen 1. juni 2019. Fristen som gir adkomst til Rema og Posten er 1. desember 2018.

K2 Stavanger AS ble etablert i 2009. Bak selskapet står lokale eiendomsutviklere med lang erfaring fra eiendomsbransjen. Selskapet er engasjert i hele verdikjeden fra utvikling, utbygging til drift.

Vagle Næringspark er en lokalisering for logistikk- og industribedrifter med behov for større arealer til sin

virksomhet. Eksempler er Posten Norge og Rema Distribusjon som etablerer nye regionale anlegg og bidrar til utviklingen av et regionalt logistikksentrum.

Vagle Næringspark er et samarbeid mellom K2, NHP og Sandnes Tomteselskap.

Les mer om Ganddal-utviklingen i siste utgave av Transport Inside.