Tilbake til lakseeventyret

Leif Inge Nordhammer er tilbake som konsernsjef i SalMar 20. januar, etter tre års pause.

Publisert Sist oppdatert

Han ledet selskapet i 15 år, i en periode preget av sterk vekst og solide resultater biologisk, operasjonelt og finansielt, inntil han i 2011 ba om avløsning.

Internasjonal aktør

Under Nordhammers ledelse i perioden fra 1996 til 2011, vokste SalMar fra å være en regional fiskeoppdretter til å bli en ledende internasjonal aktør.

Styreleder Bjørn Flatgård uttrykker tilfredshet over å ha fått en både god og rask avklaring i jakten på Yngve Myhres etterfølger som konsernsjef. Flatgård påpeker at dette også er et valg som befester selskapets forankring i regionen med hovedkontor i Frøya kommune.

Fiskeeventyret

Det selges laks for nærmere fem milliarder kroner årlig til Europa, Asia og USA fra Trøndelag, ”Gullkysten” i verdens lakseoppdrett. Det går 60 vogntog med fisk daglig langs den svingete ”Lakseveien” fra Hitra og Frøya hvor SalMar og Marine Harvest, verdens to største lakseslakterier, holder til. Lerøy Midnor er litt mindre, men også blant de fire-fem største. Ifølge transportaktører og fiskeoppdrettere har veien vært en skam for norsk samferdselspolitikk. Uansett kommer fisken frem til en sushi-restaurant i Asia, etter tre døgn, først med vogntog til Gardermoen og deretter med fly til Seoul.

For få år siden bygget SalMar gigantanlegget, InnovarMar, som konsernsjef Leif Inge Nordhammer beskriver som verdens mest innovative og kostnadseffektive anlegg for ilandføring, slakting og bearbeiding av laks. For en halv milliard kroner økte næringsparken arealkapasiteten fra 3000 m2 til 14.500 m2.

Veiopprustning

Nylig åpnet imidlertid statssekretær Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet den 2,6 kilometer lange Valslagstunnelen på Fv. 714.

Den erstatter en rasfarlig, smal og svingete veistrekning med dårlig framkommelighet, spesielt vinterstid.En entreprise med tre tunneler er nå fullført. Foruten Valslagstnnelen ble den 1070 meter lange Fenestunnelen åpnet i februar 2013, mens den 220 meter lange Brattstiåstunnelen åpnet i september.