Utbygging sender laksen til sjøs

Havna på Hitra og Frøya bygges ut og vil snart kunne sende halvparten av lakseproduksjonen via sjøveien.

Publisert Sist oppdatert

Hitra Kysthavn og Industripark bygges ut, og vil innen kort tid kunne gi laksenæringen i området nye eksportmuligheter. I 2014 vil en svær havneterminal stå ferdig med havn og industripark. Maks skipslengde blir 180 meter.

- Allerede i 2015 kan halvparten av lakseproduksjonen på Hitra og Frøya gå på kjøl til mottakerhavner nede på kontinentet, sier kultur- og næringssjef Ole Sundnes i Hitra kommune, ifølge Fiskeribladet Fiskaren, melder Shortsea TV.

Arbeidet med utvidelsen av havna er godt i gang, og det er investert 90 millioner kroner i utbyggingen av havna og av nødvendig infrastruktur. Sprenging og fyllingsarbeider i sjø vil bli ferdigstilt i november 2013 og man er da klar til å begynne byggingen av kaianlegget med ro/ro-rampe som kan ferdigstilles sommeren 2014.

Havnetilbudet skal være et tilbud til sjømat/fiskeindustrien på Hitra/ Frøya og regionen. Det produseres i dag 250.000 tonn laks årlig på Hitra og Frøya, noe som tilsvarer 50 trailere per virkedag. Dette volumet er ventet å bli doblet i løpet av de neste ti årene.