Det stilles strenge krav til hurtigleveranser av vaksiner.
Det stilles strenge krav til hurtigleveranser av vaksiner.

Styrker vaksineleveringen i Oslo

Oslo kommune har inngått avtale med Freja Transport & Logistics om distribusjon av vaksiner i hovedstaden.

Publisert Sist oppdatert

Freja Transport & Logistics AS skal ifølge avtalen distribuere covid-19-vaksiner til bydeler, fastlegekontorer, klinikker og apotek over hele byen.

Oppdraget går ut på distribusjon av hasteleveranser med vaksiner som skal settes omgående etter levering. Dette krever kvalitet og punktlighet på alle områder, både faglig og når det gjelder materielt utstyr, skriver Freja i en pressemelding.

Kjell-Arne Eloranta, Managing Director i Freja Transport & Logistics AS.
Kjell-Arne Eloranta, Managing Director i Freja Transport & Logistics AS.

- Vi er svært stolte over tilliten til FREJA og det å få bidra i en oppgave som er så viktig for samfunnet. Dette oppdraget passer meget godt inn i den øvrige satsingen vi gjør på legemiddelområdet for våre mange Pharma-kunder i Norge, sier Kjell-Arne Eloranta, Managing Director i Freja Transport & Logistics AS.

Farmasøyter hos både Freja og Oslo kommune samarbeider tett for å sikre at alle krav oppfylles til minste detalj. For Oslo kommune har det vært viktig med en partner som har fullt fokus på produktsikkerhet og kvalitet ved henting, transport og levering av vaksinene og som kunne starte umiddelbart.

Freja vil levere vaksinene med sine godkjente distribusjonsbiler, med to GDP-opplærte sjåfører i hver bil. De skal sørge for at vaksinene kommer til vaksinasjonsstedene til avtalt tid. Freja-teamet vil følge opp de ukentlige bestillingene, med detaljerte ruteplaner, streng kontroll ved levering og daglig rapportering av blant annet transporttemperatur.

Ifølge Leder for Infrastruktur, Drift og Logistikk i TISK+V i Helseetaten, Geir A Gundersen, er det mange gode grunner til at valget falt på Freja Transport & Logistics AS.

- Freja viser i sin besvarelse et høyt fokus på kvalitet og forståelse for hvordan de faglige og materielle kapabiliteter vil bli benyttet for å løse Helseetatens behov i oppdraget. Freja utviser god forståelse for hvordan sikkerhet og håndtering av oppdraget kan gjøres for å sikre minst mulig avvik, samt håndtere de situasjoner som måtte oppstå. Vi ser fram til å samarbeide med Freja, sier han.