Transportfly med mat til hungersrammede har landet.
Transportfly med mat til hungersrammede har landet.

Fredsprisen til nødlogistikk-operatør

Verdens matvareprogram (WFP) ble fredag tildelt årets Nobels Fredspris for sine massive logistikk-operasjoner i kampen mot sult og med transport av mat og helseutstyr til verdens nødstilte.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge Nobelkomiteens leder, Berit Reis-Andersen, er programmets livreddende rolle under Covid-19-pandemien noe av det som vektlegges i begrunnelsen for fredspristildelingen.

Verdens største humanitære organisasjon for bekjempelse av sult og fremme av matsikkerhet har ca. 15.000 ansatte på verdensbasis. WFP hjelper årlig nærmere 100 millioner mennesker i 83 land som sliter med hungersnød og naturkatastrofer, og driver også en rekke utviklingsprosjekter.

Opprusting av logistikksystem

FNs generalsekretær har etablert et koronafond som trenger to milliarder dollar de neste to årene. Men FN-organisasjonene mener de trenger ytterligere 350 millioner dollar for å kunne frakte både mat, helseutstyr og nødhjelpsarbeidere til de mest sårbare landene.

Det er behov for en kraftig utvidelse av FNs globale logistikksystem for å møte de nye utfordringene som korona-krisen har medført.

Mye av logistikken er det Verdens matvareprogram som tar seg av. De trenger ytterligere finansiering for å etablere nye transport hubs, og til leie flere skip og fly.

Blant annet har FNs "solidaritetsflyvninger" allerede levert helseutstyr til 38 afrikanske land.

Enorme transportutfordringer

– Denne globale pandemien, der hele verden er rammet, har vi aldri sett maken til, sier Stephen Cahill til Bistandsaktuelt. Han er logistikk-direktør og fungerende direktør for hele leveransekjede-avdelingen i Verdens matvareprogram.

Det har vært en stor frykt for at er at land skal stenge sine egne grenser, noe vil skape store problemer for transporten av livreddende nødhjelp. Cahill sier likevel at slike stengninger så langt har vært konsentrert om passasjerer, ikke godstransport.

– Selv om vi automatiserer der vi kan, er logistikkoperasjonen vår avhengig av menneskelig intervensjon, påpeker Cahill.

Stephen Cahill er logistikk-direktør og fungerende direktør for hele leveransekjede-avdelingen i Verdens matvareprogram.
Stephen Cahill er logistikk-direktør og fungerende direktør for hele leveransekjede-avdelingen i Verdens matvareprogram.

Karantenebestemmelsene for skip som ankommer havner er en kompliserende faktor. 14 dagers karantene er svært lenge for skip som er lastet med nødhjelp, og Cahill ber regjeringer om å lytte til FN-systemet og ikke legge hindringer i veien for humanitære hjelpesendinger, selv om han har full forståelse for at det er nødvendig med ekstra tiltak for å hindre smitte.

Tilbyr humanitær logistikk

Ved siden av sine egne forsendelser av matvarer, er WFP ansvarlig for å tilby logistikktjenester til de humanitære organisasjonene. Den logistiske operasjonen består av flytransport, maritim transport, passasjertransport og medisinske evakueringer gjennom UNHAS – WFPs egen flyavdeling.

Lagring av nød-proviant på Addis Ababas International Airport.1
Lagring av nød-proviant på Addis Ababas International Airport.1

Videre har man aktivert en serie knutepunkter i Kina, Liège, Subang i Malaysia og i Dubai, som støttes ytterligere av regionale depoter i Addis Abeba, Accra, Johannesburg, Panama og Subang.

Flere av disse depotene er allerede aktive, det samme er UNHAS-flyvningene.

Den utvidede operasjonen beløper seg til 350 millioner dollar. Cahill oppfordrer giverland til å være seg sitt humanitære ansvar bevisst, selv om han understreker at han forstår at situasjonen er vanskelig.

Korona-pandemien fordobler alvorlig sult i verden. 264 millioner mennesker vil ha behov for matvarehjelp innen utgangen av året.