Ny midlertidig tollforskrift

Gjelder unntak ved direkte kjøring av varer

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Som følge av utbruddet av korona, er det 19. mars vedtatt en midlertidig tollforskrift. Den gjelder for næringsaktører som benytter seg av direkte kjøring. Fristen for å legge frem utfylt deklarasjon utvides fra 10 til 30 dager.

- Med denne endringen sikrer vi at kritiske leveranser kommer enkelt frem og kan tas raskt i bruk. Endringen trer i kraft umiddelbart og vil gjelde inntil videre, sier tolldirektør Øystein Børmer.

1 § Unntak fra forbudet mot disponering av ufortollet vare ved direkte kjøring

Varemottaker kan som følge av utbruddet av COVID-19 disponere over ufortollet vare som etter forskrift til lov og vareførsel 17. desember 2008 nr. 1502 (tollforskriften) § 4-30-11 kan kjøres direkte til mottaker, når dette er nødvendig for å ivareta forsyningssikkerheten. 

§ 2 Frist for levering av fullstendig utfylt deklarasjon ved direkte kjøring

Fullstendig utfylt deklarasjon kan legges frem utover ti dagers fristen i tollforskriften § 4-30-11, dersom tollagerholder som følge av utbruddet av COVID-19 ikke er i stand til å overholde den ordinære fristen. Fullstendig utfylt deklarasjon må uansett legges frem innen 30 dager eller innen den frist tollmyndighetene fastsetter. 

Fastsatt av Tolldirektoratet 19. mars 2020 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel § 4-30, jf. Finansdepartementets delegeringsvedtak 25. november 2008 nr. 1256.

Powered by Labrador CMS