Rema, Asko, Coop og Servicegrossistene skal forsyne norske soldater med mat i krise eller krig. Her fra Remas distribunal på Vinterbro.
Rema, Asko, Coop og Servicegrossistene skal forsyne norske soldater med mat i krise eller krig. Her fra Remas distribunal på Vinterbro.

Forsvaret skal forsynes fra Coop, Rema og Asko

I stedet for at Forsvaret bygger egne beredskapslagre, skal dagligvarebransjen ordne forsyninger i krig eller en annen krise.

Publisert

Tirsdag undertegnet Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) og matvaregrossistene Coop, Rema, Norgesgruppen og Servicegrossistene en avtale som forplikter grossistene til å forsyne soldater med mat hvis Norge havner i krig eller en annen krise.

Tilsvarende avtaler finnes allerede for sivil matvareberedskap, inngått mellom Nærings- og fiskeridepartementet og grossistene, melder NTB.

Administrerende direktør Petter Jansen i Forsvarets logistikkorganisasjon sier de nye avtalene styrker forsyningsberedskapen betydelig.

– Jeg vil berømme matvaregrossistene som med denne avtalen inngår en leveringsforpliktelse til Forsvaret. Det viser samfunnsansvar. Vi får nå økt matvarekapasitet totalt sett og i alle landsdeler. Dette gjør at landet er bedre forberedt på kriser, og så vel Forsvaret og allierte styrker som sivilbefolkningen nyter godt av dette, sier Jansen.

Han påpeker at sivile beredskapspartnere blir en stadig viktigere del av Forsvarets logistikk- og beredskapssystem. Tidligere har blant annet Bring skrevet en avtale med FLO om levering av transporttjenester i fredstid. 

Ved å utnytte dagligvaregrossistenes eksisterende logistikk, vil en slik ordning bli langt rimeligere enn om Forsvaret selv skulle bygge beredskapslagre.

Forsvarsministeren er glad for avtalen mellom Forsvaret og matgrossistene, som erfaring har vist er nødvendig.

– Storøvelsen Trident Juncture 2018 viste hvor viktig sivile partnere er for logistisk understøttelse av væpnede styrker. Både norske og allierte styrker som skal stå i strid vil nå bedre kunne forsynes med mat i alle landsdeler, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.