Fremtidige mobilitetsløsninger blir satsingsområde for Sintef og NTNU.

Sintef og NTNU vil løse godsutfordringene

Det mangler kunnskap om hva som er de riktige løsningene for fremtiden, og både planlegging og utvikling er fragmentert, sier Beate Kvamstad-Lervold, leder for Sintefs mobilitetssatsing.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Med en ventet eksplosiv vekst i godstransporten i fremtiden, har samfunnet en utfordring - både med tanke på hvordan den skal håndteres rent trafikkmessig, og hvordan den skal gjøres på en miljøvennlig måte.

Nå skald et jobbes hardt i Trøndelag for å finne gode løsninger. Trøndelag fylkeskommune, Sintef og NTNU har nettopp inngått en omfattende samarbeidsavtale for å finne løsninger for godstransport både i nær fremtid og på lengre sikt, opplyser Sintef i en pressemelding.

Beate Kvamstad-Lervold er leder for Sintefs mobilitetssatsing.

De tre partene i avtalen har bestemt seg for å jobbe sammen for å finne fram til nye metoder og ny teknologi.

– For Sintef blir dette et viktig prosjekt. Vi har gjennomført mye god forskning på godstransport, men alt i alt mener vi at området er underforsket. Det mangler kunnskap om hva som er de riktige løsningene for fremtiden, og både planlegging og utvikling er fragmentert. Vi ser frem til gode og samlende diskusjoner med både næring og infrastruktureiere, sier Beate Kvamstad-Lervold, leder for Sintefs mobilitetssatsing.

Allerede igang

Et forprosjekt er allerede i gang. Trøndelag fylkesting har, som det første i Norge, vedtatt å ta en rolle innenfor godstransport uten å ha formell myndighet eller budsjett på området. Godstransport blir en del av hovedutvalg for transports ansvarsområde når Trøndelag fra nyttår får egen vegadministrasjon.

Kompetansemiljøene i Trøndelag får en naturlig og viktig rolle, og forprosjektet skal basere seg på tett samarbeid med næring og offentlige aktører, samt forskning og utdanning.

– Kunnskap er avgjørende for å kunne foreta riktige valg og iverksette effektive tiltak overfor utfordringene innenfor godstransporten. Nødvendig kunnskap må utvikles i et samspill mellom næringsliv, samfunnsliv og FoU-miljøene. Sintef og NTNU viste seg å ha nødvendig kompetanse og en etablert struktur for en slik prosess. Derfor er vi glade for at de har påtatt seg å lede arbeidet med å utvikle et helhetlig kunnskapsgrunnlag innenfor godstransporten, sier samferdselsdirektør Erlend Solem i Trøndelag fylkeskommune.

Må spre kunnskapen

Jobben med kunnskapsgrunnlaget har som mål å skaffe helhetlig og felles kunnskap på tvers av sektorer ved hjelp av forskning og utdanning.

– For at vi skal kunne løse utfordringene er det viktig at vi ikke bare utvikler kunnskapen, men at vi også sørger for at den kommer ut til dyktige mennesker som kan jobbe aktivt i denne sektoren. Det skal vi få til gjennom master- og bachelorstudenter, og gjennom å tilby etter- og videreutdanningskurs, sier professor Inge Hoff ved NTNU.

Powered by Labrador CMS