Grenseløse transporter

Trønderne setter fokus på grensekryssende relasjoner og nordiske transportløsninger med svenskene.

Publisert Sist oppdatert

Det jobbes på spreng med nasjonal transportplan, men hva med de transportstrekningene som går over Nordens grenser?

– Vi opplever ofte at samferdselspolitikere har et for lokalt og nasjonalt fokus. Vi vil vise hvor viktig det er å tenke grenseløst og nordisk, ikke minst i vår region, sier leder i Foreningen Norden Trondheim, Tove Hassel.

I anledning Nordens dag 14. mars er de fremste og viktigste stemmene på det nordiske samferdselsfeltet samlet til et heldagsseminar i Trondheim.

Stortingspresident Olemic Thommessen holder åpningsforedraget før den svenske ambassadøren til Norge og den norske ambassadøren til Sverige vil belyse infrastrukturens betydning for samfunnsutviklingen.

Relasjoner

I tillegg kommer generalsekretæren i Nordisk Ministerråd, Dagfinn Høybråten. Han skal fortelle om Ministerrådets rolle i samferdselsspørsmål og relasjonsbygging.

I Midt-Norge står grensekryssende togforbindelse sentralt. Det er tema for fylkesordfører Tore O. Sandvik og regionråd Robert Uitto fra region Jämtland Härjedalen, samt representanter fra SJ, Norrtåg AB, Jernbaneverket og NSB.

Seminaret avrundes med en paneldebatt, der bl.a. ordføreren i Østersund, AnnSofie Andersson (S) og stortingsrepresentant Karianne Tung (A) fra Stortingets samferdselskomité deltar.

Et hundretalls bransjefolk fra Jämtland og Trøndelag er påmeldt til arrangementet på P-hotels Brattøra, Fosenkaia 7, 14. mars.