Søknadsfrist for NHO LT-fondene

Det er mulig å søke om støtte fra NHO LT-fondene – Speditørenes Kompetansefond og NHO LTs Opplysnings- og utviklingsfond – fram til nyttår

Publisert Sist oppdatert

 

 

Speditørenes Kompetansefond kan tildele midler til bedrifter som var medlem av Norges Speditørforbund pr. 31.12.00 – og som fortsatt er medlem av NHO LT, til utdanning, markedsføring, kompetanseutvikling og liknende tiltak, til beste for medlemmene og speditørbransjen.

NHO LTs opplysnings- og utviklingsfond kan tildele midler til opplærings- og utviklingstiltak i bedrifter som er bundet av tariffavtale, og som innbetaler premie til Opplysnings- og utviklingsfondet.

Fullstendige tildelingskriterier for fondene finnes på NHO LTs hjemmesider www.nholt.no.

Søknadsfrist for begge fondene er 31. januar 2014.

 

Det kan søkes om støtte til tiltak som er gjennomført i perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013 Alle tiltak som søkes dekket må være dokumentert med kopi av fakturaer.