- Elektrisk kraft er fremtiden og diesel fortiden, sier daglig leder Thomas Rotherud i Viken Logistikk, her ved Follum tømmerterminal. (Foto: Viken Skog)
- Elektrisk kraft er fremtiden og diesel fortiden, sier daglig leder Thomas Rotherud i Viken Logistikk, her ved Follum tømmerterminal. (Foto: Viken Skog)

Elektrisk til Follum

Skogbruksnæringen vil spare tid og penger når Bane NOR elektrifiserer industrisporet fra Hønefoss til Follum.

Publisert

Arbeidet startet i dag, 19. november og vil være ferdig til sommeren 2019.

I dag går tømmertransporten med diesellokomotiv mellom tømmerterminalen på Follum og Hønefoss stasjon.

På denne strekningen blir det i år transportert ca. 230.000 m3 tømmer, noe som tilsvarer 5200 fulle lastebiler eller nesten 1 million trær. Skogbruksnæringen har lenge ivret for å få elektrisk drift.

Miljøvennlig og effektiv

- Elektrifisering er viktig for en miljøvennlig og kostnadseffektiv tømmerterminal. Nå trenger ikke togselskapene lenger å trekke med diesellokomotiv. Toget blir mer konkurransedyktig på kortere strekninger og vil bidra til å flytte mer gods fra bil til jernbane. Elektrifisering vil også øke fremføringshastigheten til Follum gjennom kortere skiftetid inn og ut av Hønefoss stasjon, sier daglig leder i Viken Logistikk Thomas Rotherud.

- For Bane NOR er det et mål å legge til rette for at gods kan fraktes på jernbane. Omleggingen fra diesel- til elektriske tog betyr dessuten redusert støy og mindre utslipp, til glede for naboene og miljøet, sier prosjektleder Bjørn Ludvig Søgnen i Bane NOR.

Når anlegget står ferdig vil det fortsatt kjøre noen dieseltog på strekningen, men betydelig færre enn i dag.

Ferdig til sommeren

Rundt 100 master med ledning for kjørestrøm skal monteres på den 2,7 kilometer lange strekningen.

Bane NOR har signert kontrakt med Nettpartner som totalentreprenør for prosjektet som vil være ferdig til sommeren.