– Etableringen av stasjon på Gardermoen gir anledning til å konkurrere om handlingsavtaler med andre flyselskap i fremtiden, sier kommersiell direktør Kjell Ivar Maudal i WGH. Foto: Per Dagfinn Wolden
– Etableringen av stasjon på Gardermoen gir anledning til å konkurrere om handlingsavtaler med andre flyselskap i fremtiden, sier kommersiell direktør Kjell Ivar Maudal i WGH. Foto: Per Dagfinn Wolden

Endelig bakkekontroll på Gardermoen

Widerøe Ground Handling AS (WGH) etablerer seg på Oslo lufthavn Gardermoen.

Publisert Sist oppdatert

Det er et faktum etter at Norges største ground-handler har vunnet anbudet i konkurranse med flere tilbydere.

Dette skjer snart 13 år siden Widerøe Handling var etablert på Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL). Sist WGH handlet for Widerøes Flyveselskap var i perioden 8. oktober 1998 - 31. september 2008.

Den 42. i rekken

WGH starter allerede nå planleggingen av sin nye stasjon slik at den er klar for driftsstart fra 1. mai 2021, den 42. i rekken av handlingselskapet stasjoner i Norge.

Kommersiell direktør Kjell Ivar Maudal i WGH understreker at kontrakten ble vunnet på kommersielle vilkår, til tross for at kunde og leverandør er del av Widerøe-konsernet.

- Widerøe Ground Handling er imidlertid svært glade for å ha vunnet denne avtalen. Vi kommer til å sikre at alle forberedelser settes i gang umiddelbart, slik at WGH sikrer at Flyselskapet og deres kunder får den service vi har avtalt fra første dag, sier Maudal som også forteller at det i perioden frem til oppstart skal rekrutteres ansatte, og som må være på plass i god tid før oppstart.

Widerøe Ground Handling AS etablerer seg på Oslo lufthavn Gardermoen.
Widerøe Ground Handling AS etablerer seg på Oslo lufthavn Gardermoen.

– Etableringen av stasjon på Gardermoen gir anledning til å konkurrere om ytterligere handlingsavtaler med andre flyselskap i fremtiden, sier kommersiell direktør Kjell Ivar Maudal i WGH.

Pandemi-utfordringer

Widerøes Flyveselskap har under Covid-19-pandemien hatt 5500 flybevegelser på Oslo lufthavn, mot normalt ca. 7000 årlige flybevegelser.

Dette betyr en nedgang fra 27 til 16 flyvinger på hverdager.

Norges største ground-handler, Widerøe Ground Handling AS, har 1800 ansatte og omsatte i 2019 for over 1,1 milliarder kroner.

Selskapet er en del av Widerøe-konsernet som eies av Torghatten ASA med 66% og Fjord 1 med 33%.