Cargodirektør i Avinor, Martin Langaas, kan glede seg over fortsatt vekst i sjømateksport med fly. Her med et fly fra den største aktøren på flyplassen, Qatar Cargo.

Flyfraktrekord tross covid-brems

Selv om plassen i buken på passasjerflyene forsvant, ble det fløyet rekordmange tonn sjømat ut av Oslo lufthavn i 2020.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Største fraktflyselskaper
(i antall tonn):

Qatar (Doha) 42.446

Korean Air & Ethiopian (Seoul) 15.170
Emirates (Dubai) 14.350
CAL & ElAl (Tel Aviv) 8.464
Silkway West (Baku) 6.060
Turkish (Istanbul) 5.393

Største markeder:
Japan
Sør-Korea
USA

Til sammen ble det fraktet over 110.000 tonn med sjømat fra Oslo Lufthavn til store markeder i hele verden, der Japan, Sør-Korea og USA var de største eksportmarkedene.

– I et europeisk fraktmarked som er sterkt påvirket av covid-19, og i en tid hvor det har vært stor global mangel på flyfraktkapasitet, har flyselskapene valgt å prioritere kapasitet fra Norge og Oslo Lufthavn. Dette tilskrives først og fremst en fortsatt høy etterspørsel etter norsk sjømat, kombinert med smittevernutstyr, e-handelsprodukter, deler til olje- og gassnæringen og til sjøfarten. I tillegg har et høyt ratenivå bidratt til at flere flyselskaper benytter passasjerfly som dedikerte fraktfly, sier cargodirektør i Avinor, Martin Langaas.

Han forklarer at det har vært en økt etterspørsel etter flyfraktkapasitet for norsk sjømat fra Oslo Lufthavn, som følge av redusert kapasitet fra andre europeiske lufthavner.

– Dette har bidratt til at vi har fått nok et godt fraktår. Bortfallet av interkontinentale passasjerruter med fraktkapasitet har blitt erstattet av flere dedikerte fraktfly. På det meste har vi hatt over 70 ukentlige fly som har lettet fra Oslo Lufthavn med fersk norsk sjømat til Asia, sier Langaas.

Volumene litt ned

Det totale fraktvolumet på landets hovedflyplass har gått marginalt ned som følge av mindre post og redusert innlandstrafikk, men langt mindre enn andre lufthavner i regionen.

– Norge er i en særstilling fordi vi har en stabil eksportvare i norsk sjømat som er høyt etterspurt. Dette er attraktivt for flyselskapene, som da fyller flyene sine tilbake til Asia fra Europa ved å legge til et stopp på Oslo Lufthavn eller andre Avinor-lufthavner. Eksempelvis har Qatar Airways opprettet en fraktrute med fersk norsk sjømat, som skal fraktes fra Harstad Evenes lufthavn og ut til sentrale knutepunkt i Asia, sier Langaas.

Trond Davidsen, viseadministrerende direktør, i Sjømat Norge, er godt fornøyd med at Avinor har klart å øke kapasiteten i et vanskelig år.

– For våre medlemmer har Avinors innsats, for å sikre flyfraktkapasitet fra Norge i en svært turbulent tid for internasjonal luftfart, vært avgjørende for at de har kunnet nå verdensmarkedene med fersk sjømat. Det er gledelig å konstatere at Avinor har klart å opprettholde, og til og med forbedre, flyfraktkapasiteten for norsk transport av sjømat gjennom covid-19-krisen, sier han.

Sikret smittevern utstyr

Siden 18. mars 2020 har Avinor bidratt i arbeidet med å sikre forsyninger av medisinsk smittevernutstyr og smittevernutstyr fra Asia til Norge.

– I en svært krevende og vanskelig tid for landet er det godt å kunne hjelpe der man kan. At Avinor har kunnet hjelpe Helse sør-øst RHF og Helse- og omsorgsdepartementet med å sikre effektiv transport av smittevernutstyr, som landets sykehus og kommuner er helt avhengig av, viser hvilken verdifull rolle luftfart spiller i den norske helseberedskapen, sier Langaas.

Han kan fortelle at Avinor har bidratt med frakt av 12.000 kubikkmeter med smittevernutstyr inn til Norge. Dette tilsvarer omtrent 200 semitrailere med utstyr.

– Norsk luftfart har, til tross for svært krevende tider, levert tjenester som har sikret nødvendig transportbehov. Dette understreker også betydningen flyfrakt som en viktig del av norsk infrastruktur, sier han.

Stor utvikling i ekspressmarkedet

Adm. direktør i DHL Express og styreleder kan glede seg over solid økning i ekspressmarkedet, noe som fører til økte flyvolumer.

Ved siden av sjømat og smittevernutstyr er det spesielt en næring som ser en solid økning. Ekspressmarkedet er det nest største fraktsegmentet i volum, men utgjør en vesentlig del av den totale norske vareverdien av flyfrakt.

Dette skjer blant annet fordi nordmenn handler vesentlig mer varer på internett hos internasjonale leverandører, en tendens som har økt gjennom covid-19-krisen.

– Økningen er varierende mellom ulike bransjer, men det er tydelig at nordmenn generelt handler mer internasjonalt på nett. DHL Express Norge har gjennom hele pandemien opprettholdt leveranser av det stadig økende volumet fra e-handelen, men ikke minst også opprettholdt fremføring av viktige sendinger til norsk industri- og næringsliv, sykehus- og helseforetak samt samfunnet ellers, sier administrerende direktør i DHL Express, Terje Aarborg.

Det totale antall frakttonn på Oslo Lufthavn var i 2020 på 163.000 tonn, noe som tilsvarer en nedgang på sju prosent sammenlignet med 2020. Det betyr at Oslo Lufthavn i 2020 tok posisjonen som Nordens største fraktflyplass (målt i tonn) og forsterket rollen som den største frakterflyplassen (antall fraktfly).

Powered by Labrador CMS