Også den svenske Forsvarsavtalen godkjent

Konkurrensverket i Sverige har talt: Ser ingenting galt i at man la norske innkjøpsbetingelser til grunn.

Publisert Sist oppdatert

Det svenske og norske Forsvaret, representert ved henholdsvis Försvarets Materielverk (FMV) og Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO), la inn et felles anbud da de skulle gå til anskaffelse av nye militærkjøretøy. Det ble lagt til grunn at FLO skulle stå for den praktiske gjennomføringen.
Mens den norske avtalen med Rheinmetall MAN Military Vehicles ble godkjent for et par måneder siden, ville det svenske Konkurrensverket titte nærmere på anbudsprosessen, ikke minst om det var lovlig at offentlige svenske innkjøp kunne gjøres i henhold til norske anbudsregler. Konkurrensverket kom frem til at dette er mulig, all den tid anbudsreglene var kjent og transparente. Det betyr at den langdryge afæren har funnet sin løsning til slutt og at også det svenske Forsvaret tar del i milliardavtalen.