Arbeidet i Reipå havn er startet og skal pågå i to måneder.
Arbeidet i Reipå havn er startet og skal pågå i to måneder.

Klargjør for fremtidens fiskerinæring

Reipå Havn i Meløy skal utvikles for fremtidens fiskerinæring. Denne høsten foregår derfor to delprosjekter for utvikling av havna.

Publisert Sist oppdatert

Delprosjekt 1 innebærer mudring av en 85 meter lang renne for etablering av en molo. Moloen vil få en høyde på 4,5 meter og skal senere fylles med mudringsmasser på innsiden for å skape en fylling som kan benyttes til videre næringsutvikling i havna.

Delprosjekt 2 omfatter mudring for utdyping av havna foran den nye moloen, og flytting av mudringsmasser på innsiden av den nye moloen. Her er Meløy kommune nå inne i en prosess med kontrahering av entreprenør. Planlagt oppstart for delprosjekt 2 er november 2020 med ferdigstillelse i løpet av januar 2021.

Totalt har de to prosjektene en ramme på cirka 18 millioner kroner. 8 millioner er gitt i tilskudd fra Kystverket, mens Meløy kommune står for resterende finansiering.

For delprosjekt 2 har Sjøentreprenøren AS inngått kontrakt med Meløy kommune i Nordland om mudringsarbeider for utdyping og utvikling av havna.

Over et 4650 kvadratmeter stort område er Sjøentreprenøren nå i gang med mudring av cirka 5800 kubikkmeter masser, slik at en utdyper havnen til nivå -4 LAT. Massene skal brukes som utfylling i en sjete - en undervannskonstruksjon av stein - som skal bli parkeringsplass for fiskerihavnen.

Arbeidet som nå gjøres i Reipå havn vil gjøre det mye enklere for større fartøy å legge til kai og er blant flere viktige tiltak for videre utvikling av fiskerinæringen i Meløy, opplyser havnen.

Ordfører Sigurd Stormo fremhever at havnen har et stort potensiale for å skape nye arbeidsplasser og økt verdiskapning for kommunen.

- Reipå havn er i dag en at av Nordlands største miljøer for unge fiskere, sier han på kommunens hjemmesider.

- Det er uten tvil en spennende kompetanseklynge vi nå ser vokse fram i havna med engasjerte unge fiskere, en slip med voksende oppdragsmengde og nå snart et nytt fiskemottak for videreforedling av råvarer.