Seniorrådgiver Martin Hlinka i Mattilsynet, som vi traff på Schenkers sjømatseminar denne uken, ønsker seg digitalisering. Foto: Per Dagfinn Wolden
Seniorrådgiver Martin Hlinka i Mattilsynet, som vi traff på Schenkers sjømatseminar denne uken, ønsker seg digitalisering. Foto: Per Dagfinn Wolden

65.000 fiske-sertifikater på papir

Mattilsynet utstedte over 65.000 helsesertifikater på papir i 2017 i en sjømateksport som går rett til værs.

Publisert

Seniorrådgiver Martin Hlinka forteller oss at det ikke er Mattilsynets skyld at det fortsatt i dag er papir som gjelder for underskrifter og stempling.

Ønsker seg digital behandling

Hlinka vil gjerne gjøre helsesertifikater digitale, men han får ikke med seg mottakerlandene. Han ser heller ingen tegn til snarlig endring.

Hlinka ble ansatt som seniorrådgiver i Mattilsynet i januar 2017, men har jobbet i tilsynet med import og eksport av sjømat siden 2013.

Han har også vært salgsansvarlig i Lerøy og arbeidet i team med andre selgere og logistikk-koordinatorer, sist som Sales Manager, hvor han tradet frossenfisk det siste året.

Brüssel neste

Det neste store på agendaen nå er sjømatmessen i Brüssel neste uke, sammen med Sjømatrådet og Nærings- og fiskeridepartementet.

- Her møter vi norsk sjømatbransje, og vi har bilaterale samtaler med importlandenes matmyndigheter, «i fredstid», forteller Hlinka.

Omfattende

Norsk sjømat eksporteres til over 140 land, og Mattilsynet har en sentral rolle for markedsadgangen til norsk sjømat.

Martin Hlinka og hans kolleger på seksjon for eksport og import ved avdeling Fisk og sjømat på Mattilsynets hovedkontor forhandler med importlandenes matmyndigheter om hvilke folke- og dyrehelsekrav som skal gjelde for varene som skal eksporteres.

- Flere og flere land ønsker attestasjoner for ulike forhold som er viktige for dem. I de fleste tilfeller er forholdene dekket av norsk regelverk som virksomhetene er kjent med og vant til å forholde seg til, men i noen tilfeller er kravene annerledes eller strengere, forteller Hlinka.

Resultatet av dette er at Mattilsynet pr. i dag har om lag 200 ulike eksportdokumenter å holde orden på, og som utstedes etter søknad fra eksportørene. For hvert eksportparti som sendes ut av Norge til land utenfor EU/EØS utsteder Mattilsynets lokale kontor en slik sunnhetsattest. Attesten bekrefter at sjømaten er produsert av godkjente virksomheter og er i henhold til kravene som er avtalt mellom Mattilsynet og importlandet.

Det hender også at importlandene kommer på inspeksjoner til Norge, hvor de sjekker at avtalene overholdes. Da reiser Hlinka og hans kolleger rundt sammen med dem og inspiserer bedriftene som produserer sjømaten.

Mattilsynet har dermed en sentral rolle når det gjelder markedsadgangen for en stadig økende norsk sjømateksport.

Ny rekord

Norge eksporterte 2,6 millioner tonn sjømat for 94,5 milliarder kroner i 2017. Det er en økning på 3 prosent fra rekordåret 2016, ifølge Norges sjømatråd.

Sjømatnæringen er en av Norges viktigste eksportnæringer. Og årets eksportrekord befester næringens posisjon.

Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport i 2017, og sto for 68 prosent av den totale eksportverdien. Det tilsvarer over 64 millioner kroner.

Viktige markeder

USA, Kina og Vietnam er de største vekstmarkedene i 2017. Norge har eksportert 539.000 tonn sjømat for 18,7 milliarder kroner til Asia i 2017, en økning på 8 prosent fra året før.