Adm. direktør Torgil Stålberg i Gardermoen Perishable Center (GPC) fremhever at korona-situasjonen og fravær av store deler av passasjerfly-trafikken har bidratt til bedre utnyttelse av kapasiteten på fraktefly.

Korona-situasjon på godt og vondt

- Flygodstrafikken på Gardermoen har hatt en kraftig nedgang på 25-30 prosent. Men korona-situasjonen har også hatt positive effekter.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- Trafikken er ikke stabil. Men vi har kommet bedre ut av denne situasjonen foreløpig, sammenlignet med våre konkurrenter, forteller adm. direktør Torgil Stålberg i Gardermoen Perishable Center (GPC) til Mtlogistikk.

Bedre utnyttelse

Han fremhever at korona-situasjonen og fravær av store deler av passasjerfly-trafikken har bidratt til bedre utnyttelse av kapasiteten på fraktefly.

– Det være seg både fly i regulær trafikk og de som blir satt inn ekstra, sier GPC-sjefen.

Han forteller også at innkommende godsmengde heller ikke er forandret. Unntaket er fly som i hovedsak er chartrede for å fly inn smittevernsutstyr, og hvor retur-flighten baseres på frakt av sjømat.

- Frakt med SAS er så godt som helt fraværende, mens frakt med UPS og DHL har økt betraktelig, sier Stålberg.

De fleste nye fraktefly som kommer til OSL er AD-Hoc løsninger og Chartrede fly som blir satt inn uregelmessig og ikke på fast basis.

– Hvordan har dette virket inn på hverdagen i GPC?

- Fraktvolumene er mindre stabile og vi ser store endringer fra dag til dag og uke til uke basert på hvilke løsninger som finnes til rådighet. Dette medfører vanskeligheter med skiftplanlegging og korrekt bemanning.

Styreleder Stein Arve Sørensen i GPC er fornøyd med situasjonen, selv i en korona-tid. Foto: Per Dagfinn Wolden

Styreleder Stein Arve Sørensen forteller at GPC i en korona-periode har hatt en god og stabil trafikk, men med noe reduksjon i produksjonen på ca. 30 prosent.

Styrelederen er rimelig fornøyd med at nye løsninger og muligheter er funnet, takket være fleksibilitet og tilpasninger i GPC. 

– Kan du kommentere denne situasjonen?

- Jeg vil ikke si at trafikken er god, en reduksjon på ca. 25-30% er tross alt en kraftig nedgang. Trafikken er heller ikke stabil. Men sammenlignet med våre konkurrenter har vi kommet bedre ut av denne situasjonen foreløpig, sier Stålberg og fortsetter:

- GPC har gjennom samarbeid med Spirit Air Cargo Handling håndtert langt flere flyselskaper enn det andre gjør på OSL. Noen av disse har normalt sett ikke hatt noen større volumer med sjømat, men når det er brist på alternativer så benyttes alle muligheter. GPC er meget fleksibel. Vi kan på kort varsel tilpasse oss forandringer fra dag til dag. Dette bidrar og til at vi i stor grad kan imøtekomme de ønsker som våre kunder har, understreker GPC-sjefen.

Tar kritikken

I januar uttalte driftssjef for Thermo-avdelingen i SR Group, Stein Inge Larsen, til iLaks.no at situasjonen på GPC er en katastrofe for næringen.

Han uttalte blant annet at GPC er et uholdbart bindeledd som nå krever at det iverksettes tiltak.

– Vi møter opp til et kaos uten kontroll, og med en ventetid på flere timer, hevdet SR Groups driftssjef.

Han uttalte også at GPC er «gullet» for transportnæringen, vel og merke hvis virksomheten på terminalen går som smurt, men slik er det ikke.

– Kan du utdype situasjonen nærmere, og om hvordan det går med planleggingen av ny terminal?

- GPC har i den siste tiden (før korona) hatt en del utfordringer som skyldes terminalens begrensede kapasitet. Dette er først og fremst i visse tidsrom på visse dager (tirsdager, fredager og lørdager). Det er mulig at det for en utenforstående kan oppleves som kaos uten kontroll. Men GPC har god kontroll på det som vi utfører og de prioriteringer som vi gjør. De som opplever stor ventetid før leveringer har oftest frakt som vi må prioritere ned grunnet sene avgangstider. Vi har lenge etterlyst en bedre styring av frakten inn til GPC slik at riktige forsendelser blir levert til riktig tid. Men pr. dags dato så er dette utenfor vår kontroll da vi ikke styrer over når varer blir levert inn til terminalen, forteller Stålberg.

- Planlegging av ny terminal er i stor grad beroende på faktorer utenfor vår kontroll, sier Torgil Stålberg. Foto: Per Dagfinn Wolden

– Og så var det ny terminal? 

- Planlegging av ny terminal er i stor grad beroende på faktorer utenfor vår kontroll. GPC trenger en tomt med «Airside access». Dette har vi søkt om hos Avinor, men vi må vente til planleggingsarbeidet for hele cargoområdet er klart. Vi forventer at dette blir avklart i løpet av 2020, og at vi deretter kan gå ut med mer informasjon om saken, sier adm. direktør Torgil Stålberg i Gardermoen Perishable Center.

Han forteller også at det er god dialog med Avinor, og at han har full forståelse for at det er en kompleks og tidkrevende prosess med mange aspekter å ta hensyn til.

GPC-viksomheten

Gardermoen Perishable Center er en terminal som i normal drift håndterer og videre-distribuerer 10.000 tonn laks til flyfrakt hver måned.

Men i disse dager ligger tonnasjen på 7000-8000 tonn i måneden, grunnet rådende omstendigheter.

Fisken som transporteres til GPC fly-fraktes til oversjøiske markeder i Asia og Nord-Amerika. Terminalen har også et kjølelager med 3500 kvadratmeter lagringskapasitet.

Powered by Labrador CMS