Nye miljøferjer mellom Anda og Lote

Statens vegvesen tildelte torsdag 11. februar Fjord1 løyve for ferjeforbindelsen E39 Anda-Lote iNordfjord.

Publisert Sist oppdatert

Kontrakten gjelder for perioden 2018 til 2027, med mulighet for å forlenge kontrakten ett år. Statens vegvesen fikk inn tre tilbud, og valgte Fjord1, som også i dag drifter sambandet.

– Vi er veldig godt fornøyde, både med konkurransen og med tilbudene, sier fagkoordinator for ferje i Statens vegvesen Region vest, Anders Sæternes.

Miljøvenlege ferjer

Konkurransen om ferjeforbindelsen mellom Anda og Lote er den første ordinære konkurransen i Norge som har stilt krav til ferjer med null- og lavutslipp.

– Derfor blir en av ferjene helelektrisk, og den andre hybrid, med blanding av elektrisk og biodiesel som energikilder. Ferjene blir bygget helt nye til 2018, forklarer Sæternes.

Døgnåpen forbindelse

Sæternes opplyser at ferjene skal gå med 20 minutters frekvens fra klokken 06.40 til klokken 20.00.

I ukedagene blir det 15 flere turer i 2018, og på søndager 18 flere turer. Også om natten blir rutetilbudet bedre.

– De reisende får et vesentlig bedre rutetilbud. Forbindelsen blir tilnærmet døgnåpen, sier han.

Ferjene har plass til 110 såkalla personbileininger kvar.

Autopass

Billettsystemet i den nye kontrakten skal være Autopass. Det innebærer en omlegging av takstregulativet som betyr at passasjerer reiser gratis, mens det blir litt dyrere for biler.

Reisende kan betale med Autopass-brikke, bankkort eller kontanter.

Fakta om ferjeforbindelsen E39 Anda-Lote
- ferjeforbindelse på E39 i Nordfjord
- binder sammen kommunene Gloppen og Eid
- første ordinære konkurranse i Norge med krav til ferjer med null- og lavutslipp
- løyve for kontraktsperioden 2018-2027 tildelt Fjord1 11. februar 2016
- løyvet er et formelt brev tildelt etter yrkestransportloven
- Vegdirektoratet er løyvemyndighet
- partene signerer kontrakt etter klagefrist på tre uker
- Fjord 1 hadde det laveste tilbudet (826 mill. kroner)
- de andre to som la inn tilbud var Norled (1,12 milliarder kroner) og Boreal (1,4 milliarder kroner)