Posten Brings pakke- og godsproduksjon ved terminalen her i Fauske, skal flyttes til Bodø.

Posten Bring pakker sammen i Fauske – flytter til Bodø

Posten Bring vil innen 2027 flytte dagens pakke- og godsproduksjon fra Fauske til Bodø.

Publisert

I dag har Posten Bring en postterminal i Bodø og en terminal for pakker og gods i Fauske. Posten Bring planlegger et logistikksenter som samler all produksjonen av brev, gods og pakker på samme sted.

– Vårt logistiske tyngdepunkt er i Bodø. 76 prosent av pakkene som vi i dag losser av toget i Fauske, blir senere transportert med bil videre til Bodø for utlevering i Bodø-regionen. I løpet av en treårsperiode vil vi endre på dagens oppsett slik at alt av pakker og gods blir transportert med tog helt fram til Bodø, sier regiondirektør Thomas Henriksen for Posten Bring i region Nord, i en pressemelding gjengitt av blant annet NRK.

Ifølge Posten vil samlokaliseringen føre til at det bli kjørt 6–7 rundturer færre mellom de to byene på riksvei 80 enn i dag.

Nøyaktig hvor en ny terminal i Bodø skal etableres, er ikke klart. Det vurderes flere alternativer, blant annet en ombygging av dagens postterminal i Bodø eller etablering av en ny terminal i Bodø Havn. Endelig beslutning er ventet i løpet 2024.

54 årsverk påvirkes

Det er i dag 54 årsverk som jobber på terminalen i Fauske. De er tilknyttet kjørekontor, produksjon og transport.

– Vi er tidlig ute med å informere om veien videre. I utgangspunktet vil alle bli tilbudt jobb i Bodø. I løpet av en treårsperiode har vi tid til å finne gode løsninger for våre medarbeidere som blir berørt. Vi er opptatt av at dette skal være en god prosess for alle berørte parter, sier Henriksen.

Posten vil fortsatt ha en egen distribusjonsenhet i Fauske som håndterer all lokal distribusjon av pakker og brev i Fauske kommune. På distribusjonsenheten er det mellom 15 og 20 årsverk. De blir ikke berørt av denne flytteprosessen.

– Det siste året har vi hatt en god og grundig prosess med ledelsen i Fauske kommune. De har gitt oss flere gode tomtealternativer og dokumentert hvilke muligheter som kommunens kraftproduksjon kan gi for vårt fremtidige behov for ladeinfrastruktur. Vi ser også frem til at veistrekningen nordover langs E6 skal oppgraderes og vil fortsette å benytte Fauske togterminal i forbindelse med transport av containere som skal videre nordover til Tromsø. Da omlastes det fra toget og rett på lastebil, og ikke via vår sorteringsterminal på Fauske, sier Henriksen i en pressemelding.

Sinne i Fauske

Reaksjonene i Fauske er sterke på Posten Brings beslutning. 

– Dette er en beslutning vi er sterkt uenige i. Den virker ulogisk når det gjelder økonomi og logistikk, sier ordfører i Fauske kommune, Marlen Rendall Berg (Sp) til NRK.

Både hun og varaordfører Nils-Christian Steinbakk (Ap), mener at Posten går for en mindre egnet lokasjon enn de har fått tilbudt i Fauske.

– Vi kan ikke se noen lokasjon i Bodø hvor det i dag er plass til alt det Posten ønsker seg i en terminal, sier Steinbakk.

Powered by Labrador CMS