Strengere krav til farlig gods

STILLER KRAV: Spedisjonsbransjen tar grep om farlig gods-transporten. Nå skal det stilles langt høyere kompetansekrav.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Sammen med Schenker, PostNord, Bring og CargoNet har NHO LT det siste året hatt et unikt prosjekt på gang for å bekjempe ulykker og farene med farlig gods-transporten.

NHO LTs Speditørskole, NHO Sjøfart og Rederiforbundet har også vært involvert.

- Formålet har vært å definere riktige kompetansekrav innen farlig gods gjennom nettkurset, «Farlig gods Awareness». Dette skal gi kritisk kunnskap om emnet til alle bransjens ledere. Også vareeierne kan ha stor nytte av dette nettkurset, sier Claus Haals, leder for kompetanseutvikling i NHO LT.

Dominert av blålys

Blålys fra nødetatenes kjøretøy dominerer TV-bilder på nyhetene. En semitrailer i veikanten med transportørens logo «lysende» i kjempestore bokstaver på siden av hengeren. Ulykkesstedet er evakuert; miljøfarlige stoffer lekker fra skadet emballasje.

- Slike bilder varsler om potensielt store kostnader og skadet omdømme for de ansvarlige, understreker Hals.

Et unikt prosjekt i regi av NHO LT har pågått et års tid.

- Det er fortsatt en generell oppfatning i store deler av vår bransje at kompetanse på transport av farlig gods utelukkende er påkrevd hos de som faktisk har oppgaver innen farlig gods. Dette er dessverre feil, poengterer Haals.

Som en del av utviklingsprosjektet har NHO LTs jusekspertise i samråd med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) konkludert at det ikke er praktisk mulig å oppfylle kravene i ADR/RID-forskriften, hvis utelukkende personell med oppgaver innen farlig gods har denne kompetansen.

Skal ha opplæring

Alt personell som har eller kan få befatning med farlig gods, eller på annen måte kan påvirke sikker fremføring av farlig gods, skal ha en opplæring som er tilpasset vedkommendes funksjon eller rolle. Dette omfatter både administrative og operative funksjoner – både eget og innleid personell.

- Vi er spesielt stolte over dette bransjesamarbeidet, hvor sikkerhetsrådgivere og andre ressurspersoner fra konkurrenter i hverdagen har samlet seg om en felles sak for seriøsitet og sikker fremføring av farlig gods til det beste for hele bransjen, sier Haals.

Den enkelte speditør og transportør, samt også vareeier, er ansvarlig for at alt personell har riktig kompetansenivå innen farlig gods i forhold til sine respektive roller. Alle ledere og selgere i bransjen vil ha stor nytte dette nettkurset som ikke tar mer enn ca. 20 minutter.

Ønsker du mer informasjon om kompetansekravet innen farlig gods eller nettkurset kan du ta kontakt med Claus Haals på tlf. 480 69 000, eller: claus.haals@nholt.no

Powered by Labrador CMS