Fagskole på Jessheim til høsten

Nå kommer rekrutteringstiltak for å hjelpe transport- og logistikkbransjen som skriker etter fagfolk.

Publisert

Allerede i august etableres fagskoleutdanning for yrkessjåfører og logistikkoperatører på Jessheim videregående skole.

Fagskoleingeniører

Fagskoleutdanningen er den første utdanningen utover videregående skole på Øvre Romerike i offentlig regi, og vil bidra til å heve kompetansenivået i regionen.

Studiet gir studentene økt kompetanse innen logistikk, transport, kommunikasjon og ledelse. Etter fire år, med tre samlinger hvert semester kan studentene smykke seg med tittelen fagskoleingeniør i logistikk og transport.

Ledige plasser

- I Akershus er det mange virksomheter med behov for dyktige medarbeidere og ledere innen logistikk og transport, forteller spesialrådgiver Knut Ole Rosted fra Akershus fylkeskommune.

Han har hatt god dialog og presentert studietilbudet til mange av bedriftene både i Oslo og Akershus.

Det første kullet starter opp med en samling 3. - 5. september.

Mange har allerede fått plass, men det er enda noen ledige studieplasser det fortsatt er mulig å søke.

Airsped spiller på lag

Eier og daglig leder Petter Fausko har lenge sett rekrutteringsbehovet innen transport og logistikk. Han er svært glad for at utdanningstilbudet på Jessheim nå kommer.

- Logistikkbransjen har pekt på behovet for økt kompetanse i en sektor som stadig blir mer komplisert og teknologisk innrettet, sier Fausko.

Høyskole-nivå

Det nye rekrutteringstiltaket er et samarbeid mellom Fagskoleutdanning i Akershus Fylkeskommune og Fagskolen Innlandet, Gjøvik.

Det offentlige utdanningstilbudet i logistikk og transport er en praktisk rettet videreutdanning for fagarbeidere, på nivå med høyskole. Tilbudet som gjennomføres ved Jessheim videregående skole er åpent for rekruttering fra hele landet, med Gardermoen som sentral logistikk-klynge.

Opplæringen gir mulighet til å øke bedriftens kompetanse og medarbeidernes personlige utviklingsmuligheter og karrierevei.

Det er yrkesaktive med fagbrev i logistikkfaget og yrkessjåførfaget som er den primære målgruppen for deltidsstudiet, men yrkesaktive med minst fem års relevant erfaring har også anledning til å søke om studieplass.