MIDT I OSLO: Havne-Norge har definitivt endret seg i løpet av hundre år. Kjøpesenteret Aker Brygge var ikke engang påtenkt da «Esso Antwerp» la til kai på Akers Mek. da dette bildet ble tatt fra Akershus festning i 1968. Først i 1982 la verkstedet ned og en helt annen type shopping kunne ta til i Pipervika.
MIDT I OSLO: Havne-Norge har definitivt endret seg i løpet av hundre år. Kjøpesenteret Aker Brygge var ikke engang påtenkt da «Esso Antwerp» la til kai på Akers Mek. da dette bildet ble tatt fra Akershus festning i 1968. Først i 1982 la verkstedet ned og en helt annen type shopping kunne ta til i Pipervika.

Aktiv 100-årsjubilant

Interesseorganisasjonen Norske Havner fyller i år 100 år. Feiringen startet under nylig avholdte Faggruppeseminaret 2018.

Publisert

I sin åpningstale snakket Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) veldig pent om vertshavnen Oslo havn. Hun var synlig stolt over at Oslo nylig ble utpekt som verdens tredje ledende havneby etter Singapore og London, noe som også havnedirektøri Oslo,  Ingvar Meyer Mathisen nevnte i sin senere presentasjon av havnen.

Heder og ære

De tre nevnte havnene vurderes best i stand til å takle den kommende digitale transformasjonen i maritim sektor. Og man skal absolutt ikke kimse av denne tredjeplassen. Den internasjonale rangeringen er utført av 250 internasjonale maritime eksperter på oppdrag fra DNV GL.

Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) åpnet Norske Havners Faggruppeseminar 2018. Foto: Oslo Havn KF.
Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) åpnet Norske Havners Faggruppeseminar 2018. Foto: Oslo Havn KF.

Skal bli renere

Marianne Borgen påpekte også at byen har som mål å redusere utslipp.

 - Ren fjord, rene strender, rene gater og ren luft. Gladere mennesker. Vi ønsker å skape gode miljøer, sikre naturen og sikre dyreliv. Vi har en stor jobb å gjøre, en stor holdningskampanje skal gjennomføres, fortalte Borgen – som selv kom rett fra å ha deltatt i plukke-søppel-aksjon i hovedstaden.

Hun fortalte videre at Oslo er stolt av å være havneby. Kommunen settter pris på å ha Oslo Havn KF – og samarbeidet mellom eierkommunen og havneadministrasjonen er god. 

En bred agenda

- Det er mange viktige tema som er aktuelle nå – blant annet ny Havne- og farvannslov. Havnene er viktig for fremtidens logistikk og viktig for naturvern og klimakamp. Vi må få mer varetransport over på sjø, for å nå de klimamål som er satt i Parisavtalen, påpekte Borgen.
Hun minnet også om at gunstige havneforhold vr nettopp dét som førte til at Oslo by ble liggende der den er.

Faglig påfyll 

Fagseminaret er den største møteplassen for havne-Norge i løpet av et år. Medarbeidere fra hele landet, samarbeidspartnere og  beslutningstakere møtes til blant annet faglige diskusjoner og nettverksbygging. Som ordfører Borgen nevnte -- akkurat i disse dager er det flere store saker som havne-Norge er opptatt av -- eksempelvis digitalisering og havnenes rammevilkår, inkludert regjeringens arbeid med ny Havne- og farvannslov.

Over to dager

Onsdag 18. april var satt av til en felles samling, mens det torsdag 19. ble arrangert parallellsesjoner hvor de ulike faggruppene i Norske Havner både fikk presentert seg, hentet inn innspill fra havne-Norge og utvekslet erfaringer.

De fire faggruppene i Norske Havner er i følge interesseorganisasjonens nettsider:

  • Mi​ljø -- med leder Jane Arnesen, havnesjef i Lyngdal Havn.
  • Digitalise​​​ring -- med leder Trond Andersen, maritim sjef i Stavangerregionen Havn.
  • Eie​​ndom -- med leder Tove Kulseng, eiendomssjef i Trondheim Havn.
  • Godsover​føring -- med leder Eivind Hornnes, salgs- og markedssjef i Stavangerregionen Havn.

100 i oktober

Da dagens Norske Havner ble stiftet 28. oktober 2018, var navnet Havnefogdenes Landsforening. Navnet ble endret i 1989 til Norsk Havneforening.