Posten selger Evry

Posten Norge har akseptert tilbud fra Lyngen Bidco på dataselskapet Evry.

Publisert Sist oppdatert

Posten Norge AS vil dermed selge sin post på 40 prosent av aksjene i Evry ASA til en pris på NOK 16 per aksje. Dette med forbehold om at at kjøper får det frivillige budet akseptert etter en offentlig tilbudsperiode og at kjøper får tilslutning fra mer enn 90 prosent av aksjene i Evry ASA.

Postens eierskap i Evry ASA har en lang historie som skriver seg tilbake til 1995.

Den gang fikk Posten kjøpe Statens Datasentral av staten som et ledd i å utvikle Postens virksomhet og ruste selskapet til å møte en digital fremtid. Først under navnet Posten SDS, men fra 1. januar 2001 skiftet virksomheten navn til Ergogroup.

Selskapet ble videreutviklet og styrket gjennom en rekke oppkjøp under Postens eierskap, bl.a. Ementor, Allianse, Systeam og Bekk. I 2010 fusjonerte Ergogroup med AS EDB og ble børsnotert. Posten Norge fortsatte som en av hovedeierne med 40 prosent av aksjene i det nye selskapet som fra 2012 fikk navnet Evry.