Nytt selskap på logistikkhimmelen

Espen Haldorsen har kastet seg ut i logistikkverdenen.

Publisert Sist oppdatert

1.oktober etablerte han rådgivningsselskapet Level 9 Logistics på Øvre Romerike med seg selv som daglig leder.

Tilbudet er rådgivning innen logistikkoptimalisering og anskaffelse av transport i hele Skandinavia.

Hvorfor dette initiativet?

- Bakgrunnen er vår erfaring gjennom flere år, hvor vi har sett at mange transportkjøpere har behov for kompetanse innen transport. Vi ønsker å representere transportkjøperne og ta ansvaret for at virksomhetene får en optimal transportløsning med konkurransedyktige priser. Vi gjør dette fordi vi vet det er et potensiale på mellom 10%-25% i reduserte leveringskostnader ved å optimalisere interne rutiner og reforhandle eksisterende transportavtaler. I disse prosjektene jobber vi etter «no cure - no pay» som innebærer at kundene bare belastes for våre tjenester dersom vi realiserer et potensiale, sier Haldorsen.

Stort potensiale

Han understreker også at mange virksomheter sitter med et stort ubenyttet potensiale i eksisterende logistikkløsninger. Dette går i stor grad på interne prosesser og rutiner. Haldorsen mener at det i disse prosjektene handler om å bruke logistikk for å skape kundeunike og kostnadseffektive logistikkløsninger med fokus på økt lønnsomhet for vår kunder.

- Hvor ligger kompetansen?

- Vår kompetanse er innen logistikk med fokus på analyse, rådgivning og implementering av endringer for å bedre varestrømmen. Dette i tillegg til vår spisskompetanse på optimalisering og anskaffelse av transporttjenester. Vi tilbyr kunden optimal logistikkløsning med konkurransedyktige leveringskostnader.

- Hva er målsetting og misjon?

- Målsettingen er at våre tiltak skal bidra til reduserte kostnader og økt lønnsomhet for våre kunder. Misjonen er å levere strategisk og operasjonell rådgivning med fokus på utvikling og implementering av endringer innen logistikk. Vi skal sammen med våre kunder utvikle kostnadseffektive logistikkløsninger, fra råvare til sluttbruker, som ivaretar dagens og fremtidens behov i markedet, sier Espen Haldorsen.