550 mill. mer til jernbane

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen øker vedlikeholdsbevilgningene til jernbane med 550 mill. kroner.

Publisert Sist oppdatert

Det bekreftet han på et møte med NHO Logistikk og Transport fredag.

Tas på alvor

Ekstrabevilgningene kommer i tillegg til de 100 mill. kronene regjeringen opprinnelig foreslo i statsbudsjett.

- Dette er meget gledelig og gir et signal om at stortingsflertallet har tatt på alvor våre signaler om hvor kritisk situasjonen er for godstog i Norge, forteller næringspolitisk direktør Erling Sæther i NHO Logistikk og Transport til Mtlogistikk.

Fortsatt behov

Han understreker imidlertid samtidig at det er behov for minst tilsvarende satser i flere år framover hvis en skal oppnå å ta igjen noe av vedlikeholdsetterslepet for godstog.

Solvik-Olsen kunne også meddele at Transnova får en ekstrabevilgning på 40 mill. kroner for å utvikle nye miljøløsninger.

Muligheter

- Dette er også gledelig i forhold til den reduksjonen regjeringen foreslo tidligere, sier Sæther.

Han understreker at dette gir mulighet til å støtte initiativ fra lastebilnæringen om introduksjon av mer miljøvennlig drivstoff.