- Norske lastebiler klarer seg godt

NHOs Erling Sæther ber de som sutrer over utenlandske lastebiler sjekke fakta.

Publisert Sist oppdatert

«Det er et vedvarende trykk i mediene om at utenlandske lastebiler ødelegger markedet, tar fra norske transportører jobben og fører til «sosial dumping». Den nøytrale fagbetegnelsen kabotasje er nå blitt et skjellsord på linje med «sabotasje ». Kabotasje er blitt betegnelsen på enhver lastebil med utenlandske skilt på norske veier. Problemet er at bak retorikken ligger det sjelden dokumentasjon og fakta utover enkelthendelser som gjør seg godt i mediene», skriver Sæther, som er direktør i NHO Logistikk og Transport, i en artikkel i Samferdsel.

Noen fakta kan være på sin plass, understreker han.

Størst markedsandel

Han trekker blant annet fram at norske lastebiler har størst markedsandel i sum på import og eksport over norske grenser, med 42 prosent.

På eksportsiden er norske lastebiler overlegne med en markedsandel på 65 prosent, mens markedsandelen til norske lastebiler på import er på 25 prosent.

«Ser vi på importen har svenske biler den største andelen, noe som er naturlig siden det meste av lastebilvolumet for import oppstår i Sverige. Beslutninger om valg av transportmiddel skjer som regel alltid i opprinnelseslandet», skriver Sæther, og legger til:

«Norske biler er andelsmessig større på eksport enn andre nasjoners andel på import til Norge.»

Han understreker at baltiske og polske lastebiler har tatt markedsandeler i det siste, men at den fortsatt er liten på rundt seks prosent.

Like god stand

Sæther mener også at det er en myte at utenlandske lastebiler er i mye dårligere stand enn norske.

«Det hevdes også at teknisk standard og dekkutrustning er dårligere hos utlendingene enn hos de norske. Vegdirektoratets kontrollstatistikk viser noe annet. Oversikt over i alt 17 000 kontroller i 2013 viser en noenlunde lik fordeling av feil på norske og utenlandske biler», skriver han og viser til denne statistikken:

Han understreker likevel at kompetansen til utenlandske sjåfører av og til kan være manglende, spesielt vinterstid i Norge.

«Når det gjelder dekkutrusning har vi fra i vinter fått vinterdekkpåbud med krav til dekkstandard. Likevel har vi nok et større innslag av kjørestopp og uhell fra utenlandske vogntog rett og slett fordi vinterlandet Norge er annerledes enn forholdene på Kontinentet. Det burde vurderes om det bør stilles krav til ferdigheter i vinterkjøring for utenlandske førere, selv om det nok vil være utfordrende rent praktisk og i forhold til kriteriet om like regler i Europa», skriver Sæther.

Les hele artikkelen her.