Innlandsporten får Østlandets første komplette energistasjon.

- En milepæl innen grønn næringstransport

Fredag lanseres Østlandets første komplette energistasjon for tungtransport.

Publisert

Det skjer ved Innlandsporten i Stange kommune. Stasjonen vil tilby hurtigladere og fyllestasjoner for biogass og hydrogen, og vil være et viktig bidrag til å redusere utslippene fra tungtransporten.

Næringssjef i Stange kommune gleder seg til å kunne tilby et unikt anlegg til nytte for tungtransporten.

Stasjonen er et resultat av et samarbeid mellom Osloregionen og Østlandssamarbeidet, Stange kommune, Coop, Gasum, Ionity og Vireon. Energistasjonen vil være lokalisert på Coop sin tomt langs E6 ved Innlandsporten. Dette er en sentral lokasjon for transportkorridorene E6 og Riksvei 3 mellom Oslo og Trondheim. 

Gasum har allerede etablert en biogass-stasjon her. Ionity skal bygge hurtigladere for lastebiler og Vireon er i prosess for å bygge en hydrogenstasjon. Energistasjonen med alle energibærere vil være ferdigstilt i 2024.

– Dette er en milepæl i utviklingen av grønn næringstransport i Norge. Stasjonen vil gjøre det enklere for transportnæringen å gå over til nullutslippskjøretøy, og vil bidra til å redusere utslippene fra tungtransporten, sier næringssjef Erik Habberstad i Stange kommune.

Powered by Labrador CMS